logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

VIII Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

8sesjaW najbliższy poniedziałek 16 maja zbierze po raz ósmy Rada Gminy Kołbaskowo. Na sesji radni zapoznają się ze sprawozdaniem z działalności Wójta za I kwartał 2011 oraz poznają opinię poszczególnych komisji nt. wykonania budżetu za 2010 rok. W planie posiedzenia także podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego dla Barnisławia i Bobolina (dotyczy budowy farmy elektrowni wiatrowych w tym rejonie).

 

 

Początek sesji o godz 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Zaplanowany porządek dzienny :
1. Sprawy regulaminowe
   a) stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie protokołu z VII Sesji,
   c) zatwierdzenie porządku dziennego,
   d) powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo w obrębie geodezyjnym Barnisław.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo w obrębie geodezyjnym Bobolin.
5. Informacja Wójta z działalności za I kwartał br.
6. Opinia poszczególnych Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2010 rok.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.

Komplet projektów uchwał dostępny jest TUTAJ

Pin It