logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Rowerem po wąskotorówce. Część V.

Warzymice waskotorowkaPo śladzie kolejki wąskotorowej docieramy do miejscowości nam najbliższych. Naszą ostatnią część opowieści zaczynamy w Będargowie w okolicach cmentarza i kończymy na Pomorzanach w okolicach elektrowni. Jak pobiegnie ostatni fragment ścieżki rowerowej po śladzie kolejki wąskotorowej - do końca jeszcze nie wiadomo. Ostatnie kilometry lini Casekow - Penkun - Oder w Warzymicach, na Gumieńcach i Pomorzanach biegną wzdłuż istniejących i czynnych linii kolejowych.

 

05 Warzymice 

 

To z pewnością jeden z najciekawszych międzynarodowych projektów, który będzie miał miejsce w naszej okolicy. Kołbaskowo razem z niemieckimi gminami Casekow, Penkun, Grambow i Krackow zamierzają, z unijnym dofinansowaniem, wybudować ścieżkę rowerową po szlaku dawnej kolejki wąskotorowej. Zadanie otrzymało już dofinansowanie w kwocie 2,3 mln euro z programu Interreg VA. Prześledźmy jak miałaby przebiegać ostatnia część tej trasy.

Stacja "Będargowo" mieściła się na górce w okolicach cmentarza. Niestety, nie ma już po niej śladu. Następnie linia biegła wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Warzymic mijając szkołę po lewej stronie i cmentarz po prawej. Dalej skręcała w lewo w drogę polną omijając zabudowę jednorodzinną. Linię przebiegu przez Warzymice doskonale pokazuje szpaler wysokiego drzewostanu, który rośnie wzdłuż tej trasy. Następnie kolejka przecinała drogę powiatową w Warzymicach w okolicach przepompowni ścieków i podążała w kierunku linii Szczecin - Tantow. W miejscu przecięcia się był kiedyś wiadukt - niestety obecnie go już nie ma. Dalej wąskotorówka zakręcała łukiem i dochodziła do nieistniejącej stacji "Warzymice Wąskotorowe" zlokalizowanej obok posesji Warzymice 42. Potem biegła już równolegle przy głównej linii kolejowej. Jedynie odbijała nieco przy stacji Szczecin Gumieńce na teren cukrowni, gdzie miała dobudowany tor na potrzeby rozładunku buraków cukrowych. Na Gumieńcach kolejka o rozstawie szyn 750 mm łączyła się z szynami o standardowym rozmiarze 1435 mm i taki trójszynowy tor biegł dalej w stronę Pomorzan. Na stacji Szczecin Gumieńce do tej pory ocalał dawny budynek lokomotywowni dla wąskotorowych parowozów.

Po minięciu wiaduktu nad ulicą Południową kolejka CPO odbijała w prawo i schodziła poniżej nasypu głównej linii prowadzącej do Szczecina. Jeszcze kilka lat temu tory były w tym miejscu w niezłym stanie jednak z czasem nastąpił proces ich demontażu. Następnie linia dochodziła do stacji "Wstowo Wąskotorowe" zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulicy Ustowskiej i Szczawiowej. I potem biegła już wzdłuż Szczawiowej po lewej stronie, pod obecnym wiaduktem i na zakręcie przecinała drogę jadąc w kierunku stacji końcowej Szczecin Pomorzany Wąskotorowe. Nad jednym z małych cieków wodnych stoi do tej porty stalowy, skorodowany mostek porośnięty chwastami, po którym biegły kiedyś tory wąskotorówki. Kolejka CPO trasę swoją kończyła w okolicach ulicy Bydgoskiej przy Odrze. Przy tej ulicy, koło obecnego tartaku, można się jeszcze natknąć na dodatkowe tory wąskotorowe, ale o rozmiarze jeszcze węższym - 610mm. Była to prawdopodobnie lokalna linia do obsługi jednego z zakładów przemysłowych w okolicach ulicy Szczawiowej.

I to koniec opowieści o nieistniejące kolejce wąskotorowej, która przebiegała przez nasza okolice. W ostatniej - szóstej części przedstawimy bazę linków, zdjęć i map, które dostępne są (jeszcze) w internecie. Większość poniższch zdjęć wykonał około 10-15 lat temu Maciej Kciński i Daniel Szymaczak. Niektóre nowe zdjęcia dostarczył Robert Malcher (sakwiarz.pl) - za które serdecznie dziękujemy!

 

 

Pin It