logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Jeszcze jedna inwestycja na A6 - tym razem przy samej granicy

GDDKiA granica nawrotkaNa zachód od istniejącego miejsca obsługi podróżnych Kołbaskowo będzie wybudowany nowy wiadukt wraz z drogami dojazdowymi i placami do zawracania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dziś ogłosiła stosowny przetarg na opracowanie dokumentacji. Mowa o przygranicznym, początkowym odcinku autostrady A6. Inwestycja będzie obejmować budowę nowego wiaduktu na zachód od istniejącego MOP wraz z drogami dojazdowymi i placami do zawracania.

 

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji dla budowy infrastruktury drogowej na granicznym odcinku autostrady A6 - informuje GDDKiA Szczecin. Będzie to komplet projektów niezbędnych do realizacji inwestycji, która umożliwi zawracanie przed granicą i ułatwi kontrole służb takim jak Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego czy Straż Graniczna.

  reklama

Ostoja

W odległości 2,5 km przed granicą polsko-niemiecką znajduje się ostatni na autostradzie A6 węzeł drogowy – Kołbaskowo. W przyszłości zostanie on zastąpiony nowym węzłem - Szczecin Zachód, który będzie o kilometr dalej od granicy. Jednocześnie pierwszy węzeł po stronie niemieckiej znajduje się dopiero 9,5 km od granicy. Pojazdy nie mają żadnej możliwości zawrócenia na granicy państwa.

Około 1 km przed granicą zlokalizowany jest MOP Kołbaskowo. Miejsce to jest wykorzystywane przez służby państwowe do działań kontrolnych, do czego jednak nie jest przystosowane. Również doświadczenie płynące z sytuacji związanej z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu na granicach w związku z Covid-19 wpłynęły na konieczność budowy nowej infrastruktury drogowej w pobliżu granicy.

  reklama

Tasso

 

Głównym elementem nowej infrastruktury drogowej przy granicy w Kołbaskowie, która da możliwość bezpiecznego zawracania przed samą granicą, będzie nowy wiadukt drogowy. Do wiaduktu będą doprowadzone drogi dojazdowe. Mają powstać również place do zawracania. Infrastruktura ta da również możliwość przygotowania miejsc do kontroli przez służby państwowe.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2025 roku.

GDDKiA granica nawrotka 800 Fot. GDDKiA Szczecin

Pin It