logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Ruszyła największa gminna inwestycja

oczyszczalnia-przeclawWłaśnie ogłoszony został przetarg na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przecławiu. To obecnie najdroższa pozycja w budżecie Gminy Kołbaskowo. Na lata 2012-2013 zarezerwowano pod nią ponad 12 mln zł. Głównego wykonawcę inwestycji poznamy jeszcze w tym roku.

 

 

 

Rozbudowa aktualnej oczyszczalni jest niezbędną koniecznością. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba mieszkańców prawie się podwoiła, w szczególności dzięki intensywnej rozbudowie Przecławia i Warzymic. Według dokumentacji przetargowej istniejąca oczyszczalnia ścieków posiada średnią przepustowość 1350 m3/dobę. Aktualnie z terenu całej gminy na teren oczyszczalni dopływa około 1850m3 ścieków na dobę. Zakład w Przecławiu zlokalizowany jest na końcu Alei Kasztanowej i w aktualnym układzie technologicznym pracuje od grudnia 2001 r. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu melioracyjnego, który w rejonie Kurowa uchodzi do Kanału Kurowskiego i dalej do rzeki Bukowej. Nowo projektowana oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna po rozbudowie będzie posiadała przepustowość 2700 m3/d

Oczyszczalnia była niewydolna i niemożliwe było przyłączanie nowych grup odbiorców - mówi Wójt M. Schwarz. Koniecznie musimy zapewnić gminie rozwój gospodarczy oraz możliwość budownictwa jednorodzinnego. To najważniejsze obecnie zadanie, bez tej rozbudowy nasze tereny inwestycyjne nie miałyby racji bytu.

W budżecie gminy zarezerwowano na ten cel kwotę 12 246 005 zł - mówi Skarbnik I. Ostrowska. Finansowana będzie głównie ze środków własnych gdzie uwzględnione zostało posiłkowanie się kredytem. Złożono także wniosek o pozyskanie na  inwestycję funduszy unijnych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach rozbudowy przewiduje się budowę komory pomiarowej ścieków surowych, stacji odwadniania osadu piasku, stacji odwadniania osadu, stacji higienizacji osadu, przepompowni ścieków oczyszczonych dla potrzeb technologicznych, budynku gospodarczego, modernizację budynku krat, zintegrowanych reaktorów biologicznych, osadników wtórnych, instalacji dozowania koagulantów oraz modernizację układu sterowania.

 

Foto i projekty - Ekotab / Własność Gm. Kołbaskowo

Pin It