medentes przeclaw

 reklama

Szukaj w portalu

Wiadomości z Kołbaskowa

Źródła nie znaleziono

Burza wokół sprostowania

sprostowanie do sprostowania

Swego czasu do wójta gminy Kołbaskowo trafiła interpelacja dotycząca tego, czy gmina udzielała umorzeń i zwolnień podatkowych Dariuszowi Jakubowskiemu. Było pytanie. Była odpowiedź. Tę zamieściliśmy w artykule „Sesja z emisją obligacji”. Panu Jakubowskiemu wzmiankowany tekst na tyle nie przypadł do gustu, że wezwał redakcję portalu Przeclaw24 do zamieszczenia sprostowania. Sprawa zakończyła się w sądzie.

 

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, osoby fizyczne jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wystąpić do wójta o udzielenie im pomocy publicznej w postaci udzielenia ulgi, odroczenia czy umorzenia należnych gminie podatków lub opłat lokalnych. Mogą też poprosić o rozłożenie należności na raty. Na przestrzeni ostatnich lat rzadko kiedy takie decyzje były podejmowane. Zdarzały się jednak osoby, które z tego przywileju korzystały regularnie.

W odpowiedzi na interpelację dot. Dariusza Jakubowskiego wójt poinformowała, że nie  może  potwierdzić  faktu  udzielenia  lub zwolnienia z podatku za lata 2000-2007 przez swojego poprzednika, bo takiej dokumentacji już nie ma. Akta podatkowe są przechowywane w archiwum jedynie przez pięć  lat.  Od roku 2008 wykazy osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg i pomocy publicznej można już znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Tę wypowiedź zacytowaliśmy w artykule. Dalej było napisane: „Sprawdziliśmy. Nazwisko  Pana  Jakubowskiego  w  dokumentach  publikowanych pod adresem http://bip.kolbaskowo.pl/index.php?id_kat=41 pojawia się wielokrotnie.

Zdanie to nie spodobało się panu Jakubowskiemu. Wezwał redakcję do zamieszczenia sprostowania, że przez ostatnich dziesięć lat nie korzystał z umorzeń i zwolnień w spłacaniu podatków, co jego zdaniem mogłoby wynikać z kontekstu. Sprostowanie zamieściliśmy.

I tutaj trzeba wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia, które pan Jakubowski ze sobą myli. Czym innym jest otrzymanie zwolnienia czy umorzenia podatkowego, które nie miało tu miejsca, a czym innym pomoc publiczna w spłacie zobowiązania podatkowego, czyli np. odroczenie płatności albo rozłożenie jej na raty. Z tego przywileju pan Jakubowski wielokrotnie korzystał, zwłaszcza za czasów poprzedniego wójta. A jeszcze nie tak dawno na łamach swojego miesięcznika zmieszał z błotem jedną z mieszkanek, która zarzuciła mu, że wydawanie szkalującej władze gminy gazetki jest batem na nieposłuszną wójt, która takich luksusów podatkowych mu nie zapewnia.

Rozprawa była krótka. Sędzia nie wziął pod uwagę poniższych dokumentów. Uznał, że skoro zamieszczono sprostowanie, a strona skarżąca wycofała pozew, sprawa jest bezprzedmiotowa. Koniec. Jednak niesmak pozostał. Fakty w tej sprawie są niezbite, a internet nie zapomina. Mnie, jako pozwanemu nakazano zwrot kosztów procesu w kwocie 600zł. Tyle się płaci niestety w naszym kraju za napisanie prawdy.

 

jakubowski podatki pomoc 2007

jakubowski podatki pomoc 2008

jakubowski podatki pomoc 2009

jakubowski podatki pomoc 2009 pomoc

jakubowski podatki pomoc 2010

jakubowski podatki pomoc 2011

jakubowski podatki pomoc 2011 pomoc


Sprostowanie

"Treść sprostowania, zamieszczona na portalu Przeclaw24 pod artykułem z dnia 06 czerwca 2017 o tytule "Sesja z emisją obligacji" z uwagi na ujawnione w nim nieprawdziwe informacje, była konieczna i uzasadniona. Na podstawie wydanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowienia z dnia 30 sierpnia 2017r., w sprawie wytoczonej Panu Grzegorzowi Smoliczowi przez Dariusza Jakubowskiego o nakazanie opublikowania sprostowania (sygn. akt: I C 923/17), Pan Grzegorz Smolicz został obciążony, jedynie częściowo kosztami procesu w kwocie 617,00 zł, z uwagi na wykonanie obowiązku opublikowania sprostowania, dopiero po wytoczeniu powództwa, co zgodnie z przepisami prawa stanowi uznanie powództwa i daje podstawę do obciążenia kosztami postępowania. Autorem sprostowania jest Dariusz Jakubowski."

Pin It