logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Zamknięto drogę powiatową w Stobnie Małym

stobno maleTo musiało się tak skończyć. Od wielu tygodni w Stobnie Małym podtapiana jest główna droga biegnąca przez wieś. Ogromne ilości wód opadowych napływających z okolicznych pół, przy niedrożnym odwodnieniu i złym stanie systemów melioracyjnych spowodowały konieczność zamknięcia odcinka drogi o długości około 400m. Obecnie tylko mieszkańcy miejscowości oraz komunikacja i upoważnione służby mogą wjechać na ten osady. Dla pozostałych aut wyznaczono objazdy.

 

Właściciel drogi, Starostwo Powiatowe w Policach, w chwili obecnej, nie jest w stanie utrzymać tego odcinka drogi w stanie pozwalającym na jej bezpieczne użytkowanie. Obecnie panują bardzo niskie temperatury i całość wody na drodze zamarza tworząc grubą warstwę lodu oraz głębokie koleiny. Problem melioracyjny w tej miejscowości jest znany od wielu tygodni. Przez całą jesień i ciepłą zimę spływająca droga z pól niszczyła asfalt i wypłukiwała łaty tworząc duże wyrwy w drodze.

Zarządowi Powiatu znana jest sytuacja związana z zalewaniem terenów w miejscowości Stobno - mówi Magdalena Sochanowska, naczelnik wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Policach. W celu weryfikacji przyczyn takiego stanu rzeczy w grudniu 2017 r. na zlecenie Powiatu Polickiego wykonany został przegląd systemów melioracyjnych na terenie od drogi powiatowej w Stobnie Małym do drogi powiatowej na odcinku od Stobna do Będargowa. Przegląd ten wykazał liczne uszkodzenia i zanieczyszczenia systemu melioracyjnego na tym terenie. W rurociągach znajdują się kamienie polne, gruz, złom, a w niektórych padlina, co w znacznym stopniu utrudnia odpływ wody systemem drenarskim, czego dowodem są powstające rozlewiska przedostające się zarówno na drogę powiatową jak i do okolicznych budynków. Wszystkie znajdujące się na rurociągu studnie kontrolne i zbiorcze są zalane wodą i nie posiadają pokryw.

Jako, że za stan techniczny systemów melioracyjnych odpowiadają właściciele nieruchomości, przez które one przebiegają, Starostwo Powiatowe w Policach pismem z dnia 26 stycznia 2018 r. wystąpiło do właścicieli okolicznych nieruchomości z wnioskiem o dokonanie pilnych napraw sieci drenarskiej. Z uwagi na duże i bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego tożsamy apel przekazany został mieszkańcom również za pośrednictwem sołtysów jak i Gminy Kołbaskowo. Sytuacja ta jest dużo bardziej niebezpieczna w okresie zimowym, kiedy napływająca z sąsiadujących pól woda zamarza na jezdni tworząc zwaliny lodu. W celu ochrony pasa drogowego na prośbę Powiatu Polickiego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy już dwa razy odpompowywała wody zagrażające okolicznym domostwom jak i napływające w teren pasa drogowego, jednak te działania wystarczają jedynie okres ok. trzech tygodni.

Z uwagi na nieskuteczność podejmowanych działań i apeli w celu ochrony pasa drogowego i zapobieżeniu powstawaniu niebezpiecznych sytuacji na jezdni, podjęta została decyzja o zleceniu opracowania projektu budowy systemu kanalizacji deszczowej na wskazanym odcinku drogi. Uzyskanie wszelkich zezwoleń, a następnie budowa kanalizacji deszczowej wskazuje, że tak się stanie najwcześniej jesienią - mówi Starosta Policki Andrzej Bednarek. Jednocześnie zwracam się z apelem do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym o dokonanie niezbędnych napraw i oczyszczenie systemów drenarskich na terenach swoich nieruchomości. Podkreślenia wymaga fakt, że budowa systemu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym nie spowoduje zaprzestania zalewania opadami okolicznych domostw.

Obecnie we wsi jest bardzo ślisko. Kilka samochodów uszkodziło już swoje podwozia, próbując jeździć miedzy koleinami. Mieszkańcy chcą, aby zamrożony śnieg został zabrany z drogi, ponieważ obawiają się podtopienia piwnic, kiedy powrócą dodatnie temperatury.

Do sprawy jeszcze powrócimy.

mapa objazdu

Pin It