logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Rozpoczęło się głosowanie w budżecie obywatelskim.

kasztanowa boiskoKompleksowy remont boiska piłkarskiego przy Alei Kasztanowej w Przecławiu? A może mini-boisko wielofunkcyjne "pod chmurką" koło szkoły podstawowej? Od wczoraj można oddać swój głos w budżecie obywatelskim gminy Kołbaskowo.

 

 

 

Przez najbliższe trzy tygodnie można zagłosować na wybrany projekty do budżetu obywatelskiego. Jest ich dokładnie osiem. Pozostałe pomysły zostały odrzucone z powodów merytorycznych. Projekty zostały podzielone na trzy grupy - inwestycyjny duży, inwestycyjny mały oraz nieinwestycyjny mały. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać swój głos tylko jeden raz - maksymalnie po jednym na każdy projekt z grupy.

Głosować można bezpośrednio, czyli poprzez odbiór w urzędzie gminy karty do głosowania (po okazaniu dokumentu tożsamości). Lub można zagłosować internetowo poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.kolbaskowo.budzet-obywatelski.org i potwierdzenie głosu za pomocą kodu sms.

Uwaga! Dwa z przedstawionych mieszkańcom projektów dotyczą Przecławia.

Kompleksowa renowacja boiska sportowego przy Alei Kasztanowej w Przecławiu. Projekt inwestycyjny duży.

Projekt polega na kompleksowej renowacji boiska sportowego w Przecławiu. Renowacja będzie polegała na ułożeniu drenażu rozsączającego nadmiar wody, zamontowaniu systemu nawodnienia, odtworzeniu nawierzchni trawiastej boiska. Dodatkowo w projekcie przewiduje się wybicie studni głębinowej do nawodnienia boiska. Boisko trawiaste w Przecławiu od początku swojego istnienia nigdy nie doczekało się kompleksowego remontu. Były prowadzone prace doraźne, ale nie poprawiło to stanu murawy. W okresie letnim z braku nawodnienia nawierzchnia jest twarda natomiast jesienią bardzo grząska. Taki stan rzeczy może powodować powstawanie licznych urazów jak i poważnych kontuzji u osób trenujących na tym obiekcie. Lokalizacja: Przecław, Aleja Kasztanowa dz. nr 5/27

Mini boisko sportowe – wielofunkcyjne „Pod chmurką”. Projekt inwestycyjny mały.

Realizacja projektu zakłada wykonanie wielofunkcyjnego, ogrodzonego boiska o wymiarach 9,5m x 18m z bezpiecznej nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami, wyposażone w 2 bramki do piłki nożnej, 2 mini kosze do koszykówki, bandy z płyty polietylenowej oraz siatki z włókna polipropylenowego o podwyższonej wytrzymałości na tzw. piłkochwyty spełniające wymogi bezpieczeństwa dla dzieci. Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych dziecka. Korzyści z realizacji to: zwiększenie dostępności i możliwości aktywności ruchowej dzieci, stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju organizmu, rozwijanie i wzbogacanie procesu aktywności ruchowej o działania wdrażające dzieci do zdrowego trybu życia, odkrywanie naturalnych predyspozycji i uzdolnień dzieci. Lokalizacja: Przecław, nr ewidencyjny działki 2/26 (teren siłowni pod chmurką)

 

Zasady głosowania:

- Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Kołbaskowo.
- Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez złożenie papierowej karty do głosowania w sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo 106.
- Każdy mieszkaniec może zagłosować na maksymalnie 3 projekty, po jednym projekcie z każdej kategorii (inwestycyjny duży, inwestycyjny mały, nieinwestycyjny mały).
- Głosujący mieszkaniec zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, imię ojca a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
- W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
- Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
- Jeden numer telefonu mogą wykorzystać trzy osoby.
- Głosowanie trwać będzie od dnia 23 września do dnia 14 października 2019 r. do godziny 15:00.

Zwycięskie projekty poznamy do 18 października.

Pin It