logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Kłopoty z chodnikiem w Warzymicach

ronson zamyka chodnikPod koniec roku zamknięto część chodnika w ciągu alei śliwkowej. To duży kłopot dla mieszkańców Warzymic, bo jest to jedyne bezpieczne przejście w kierunku ulicy Do Rajkowa. Mieszkańcy osiedla Tęczowe Ogrody i Różanego mają od ponad dwóch tygodni nie lada kłopot z bezpiecznym dostaniem się do sklepu czy przystanku autobusowego. Poruszanie się drogą powiatową, która nie ma pobocza, przy dużym ruchu pojazdów, jest wyjątkowo niebezpieczne.

 

 

Kłopoty z chodnikiem zaczęły się w chwili rozpoczęcia prac budowlanych przez firmę Ronson Development. Na działce zlokalizowanej między aleją śliwkową a linią kolejową powstaje kolejne osiedle mieszkaniowe. Deweloper na początku ogrodził plac budowy. Z niewiadomych przyczyn zamknięto także chodnik oraz zdemontowano część kostki bukowej. Na zaporach wywieszone zostały tabliczki informujące o zakazie wejścia na plac budowy oraz konieczności przejścia drugą stroną.

Zastanawiam się czy ktoś pomyślał o setkach pieszych dla których jest to jedyna droga do sklepu, szkoły czy przystanku - pisze na adres portalu p. Łukasz z Warzymic. Ciekawie na tą sprawę zapatruje się wykonawca robót, który powiesił na barierce kartkę z napisem "Przejście drugą stroną ulicy". Zapraszam zatem urzędników, którzy na to pozwolili i wykonawcę robót aby ktokolwiek zaprezentował, podczas wizji lokalnej, wykonanie tak błyskotliwej sugestii jak przejście na drugą stronę ulicy. Chętnie zobaczyłbym jak urzędnik przeciska się przez gęste zarośla, najlepiej z dziecięcym wózkiem, na drogę bez pobocza, przechodzi na druga stronę ulicy (gdzie pobocze dawno zniknęło) i w porannym szczycie lub poza nim idzie dzielnie błotnistym poboczem lub asfaltem pośród przekraczających prędkość aut.

 reklama

ostoja 1

 

Rzeczywiście ruch pojazdów na tym fragmencie drogi powiatowej jest ogromny. Dużo z nich przekracza dozwoloną prędkość i jest to notorycznie zgłaszane na internetowej mapie zagrożeń. Sama droga jest wąska i nie posiada twardego pobocza. Zdarzają się także liczne parkowania na poboczu, ze względu na brak miejsc parkingowych na osiedlach. Właściciel drogi - starostwo Powiatowe w Policach - w przesłanej odpowiedzi informuje, że nikt z nimi nie uzgadniał prowadzenia prac.

Chodnik nie jest zarządzany przez Powiat Policki - mówi Magdalena Sochanowska Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach. Zlokalizowany jest na prywatnym gruncie, według mojej wiedzy był budowany przez Gminą Kołbaskowo. Powiat jako zarządca drogi nie uzgadniał prowadzenia tych prac, nie mamy w tym zakresie żadnych uprawnień - prace są prowadzone na prywatnym terenie.

Chodnik w trybie pilnym wykonany został przez gminę Kołbaskowo. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rajkowo uchwalonym przez Radę Gminy Kołbaskowo, teren na którym znajduje się chodnik oznaczony jest symbolem 4.KD.Z - teren dróg publicznych - drogi zbiorcze: nr 0625Z (4.KD.Z), tj. pod poszerzenie drogi powiatowej - mówi Mariusz Kuźniewski Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kołbaskowo. Niestety nikt z Gminą nie ustalał zajęcia chodnika. Teren widoczny na zdjęciu jest własnością inwestora. Chodnik został wybudowany za zgodą właściciela terenu. Obecnie Urząd podjął działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i zabezpieczenia bezpieczeństwa pieszym. Gmina Kołbaskowo nie miała i nie ma podstaw prawnych do nabycia nieruchomości. Obowiązek przejęcia tego gruntu ciąży na Powiecie Polickim. Z nieznanych nam powodów do dnia dzisiejszego nie doszło do przejęcia nieruchomości przez Powiat Policki.

Mnie jako mieszkańca osiedla nie interesuje czy ten chodnik jest w pasie drogi powiatowej, gminnej czy jeszcze innej. Czy należy do gminy czy dewelopera czy powiatu - mówi jeden z mieszkańców spotkany na alei śliwkowej. Ja chcę bezpiecznie przejść. A inni chcą przejechać wózkiem czy rowerem. Teraz widzę że chodnik otworzyli, ale są jeszcze tutaj wykopy. Wybudowano piękne oświetlenie, były ławki, kosze i jak to teraz wygląda? A lampy wzdłuż chodnika oświetlają plac budowy.

Po interwencji mieszkańców zdjęto zapory uniemożliwiające przejście chodnikiem. Jednak nie wiadomo jak dalej mają przebiegać prace. Obecnie piesi mogą przejść w ciągu chodnika, chociaż nie do końca - ale jak długo - nie wiadomo. Do sprawy powrócimy.

chodnik 31 grudnia 2019

 

2020.01.04 godz. 8:00

Otrzymaliśmy informacje, że przyczyną rozkopania chodnika może być planowana inwestycja Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Prace rozbudowy sieci ciepłowniejczej od Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach (etap 2) wykonuje firma Irma. W dokumentacji przetargowej dostępnej pod adresem https://sec.com.pl/ogloszenia/przetargi/rozbudowa-systemu-ciepowniczego-szczeciskiej-energetyki-cieplnej-sp.-z-o.o.-od-ul.-floriana-krygie jest wyraźnie napisane, że wykonawca powinien uzyskać wymagane zgody na zajęcie pasa drogowego - co oznacza, że taka zgoda na zajęcie pasa drogi powiatowej powinna zostać wydana już wcześniej.

 

2020.01.07 godz. 16:00

Prezentujemy otrzymane w dniu dzisiejszym stanowisko "Ronson Dewelopment"

"Pragniemy wyjaśnić, że spółka Ronson Development użyczyła Szczecińskiej Energetyce Cieplnej terenu pod prace związane z doprowadzeniem sieci ciepłowniczej do okolicznych osiedli. Prace te nie zostały zlecone przez Ronson Development, a wykonawca został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom bezpiecznej i wygodnej komunikacji. Niedogodności dla pieszych nie są więc związane w jakikolwiek sposób z budową realizowaną przez Ronson Development."

Pin It