logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

Wywiad z Sołtysem Warzymic

soltys-warz200x150

 

Zbigniew Szczuplak - Sołtys wsi Warzymice (dla niektórych dwóch miejscowości - wsi i osiedla). Podobno nowi mieszkańcy osiedli nawet nie wiedzą, że mają takiego - dziś jest dobra okazji aby go poznać.

 

 

Jak długo pełni Pan funkcję sołtysa Warzymic ?
Warzymice są sołectwem obejmującym nie tylko wieś ale i wszystkie nasze piękne osiedla. Gdyż leżą one w obrębie geodezyjnym Warzymice, cieszy mnie że jest nas coraz więcej. W miesiącu sierpniu br. roku liczba mieszkańców przekroczyła 2 tys. Warzymice są z kilkunastu sołectw w gminie Kołbaskowo, a 2-gim co do wielkości po Przecławiu. Funkcję sołtysa pełnię od roku 2003, jest to moja druga kadencja która mija wiosną 2011 roku.

Co takiego właściwie robi sołtys ?
Do podstawowych obowiązków sołtys należy:
-reprezentowanie sołectwa na zewnątrz
-opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów gminy
-uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez wójta oraz udział w sesjach rady gminy
-zwoływanie zebrań wiejskich(min. raz w roku) lub na wniosek rady sołeckiej, wójta czy mieszkańców -informowanie wójta o wynikach zebrań sołeckich(protokół)
-kierowanie pracą rady sołeckiej
-prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa
Dodatkowo sołtys prowadzi inkaso podatku:rolnego, leśnego, od nieruchomości, płaconego przez osoby fizyczne.
 

Jakie ma Pan korzyści z bycia sołtysem ?
Bycie sołtysem wiąże się z satysfakcją pracy na rzecz mieszkańców i ich potrzeb, każda nawet dobra sprawa załatwiona pozytywnie wiąże się z poczuciem iż jestem mieszkańcom potrzebny.

Proszę powiedzieć coś o sobie i swojej rodzinie ?
W Warzymicach mieszkam od zawsze. Z wykształcenia jestem technikiem-mechanikiem. Szczęśliwie żonaty-żona Stanisława, dwóch dorosłych synów-Michał i Mateusz, obaj studenci uczelni wyższych. Wspólnie z żoną prowadzimy gospodarstwo rolne. Fakt pracy w miejscu zamieszkania  ułatwia kontakt z mieszkańcami.

Jakie inwestycje zostały wykonane za Pana kadencji ?
Sołectwo posiada sieci instalacji przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, telefonicznych itp. Transport mieszkańców obsługiwany jest przez linie autobusowe: PKS i podmiejskie- linii 83, 81. W czasie mojej kadencji na terenie sołectwa wybudowano plac zabaw, usytuowano kilka punktów latarni ulicznych i uruchomiono połączenie autobusowe linii 83, o które zabiegało sołectwo. Z cyklicznych imprez organizowanych na terenie sołectwa wymienić można Dzień Dziecka oraz Dożynki Sołeckie, obie imprezy cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców nowych osiedli z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
 

Z jakimi problemami aktualnie boryka się wieś ? Co w Warzymicach obecnie jest najpilniejsze do wykonania ?
Obecnie mieszkańcy monitują o poprawę stanu dróg powiatowych, budowę chodnika, wymianę rur azbestowych wodociągu,montaż latarni oświetlenia ulicznego. Szukamy również działki pod budowę świetlicy wiejskiej. Stara świetlica była w złym stanie technicznym i około roku 1995 została sprzedana przez urząd gminy. Nowa lokalizacja zaproponowana przez gminę nie znalazła akceptacji mieszkańców. Wydarzenia te miały miejsce około roku 1998.


Jak wygląda współpraca sołtysa z Urzędem Gminy w Kołbaskowie ? Czy poprzez bycie radnym łatwiej jest załatwić pewne sprawy dla Warzymic ?
Pragnę dodać że od roku 2006 jestem również radnym gminnym. Bycie sołtysem nie wyklucza bycia radnym. W kontaktach z gminą sołtys ma takie same prawa jak każdy obywatel, niemniej radny bierze bezpośredni udział w pracach rady gminy przez co ma wpływa na kształtowanie dalszego rozwoju gminy a co za tym idzie również sołectwa. Współpracę z urzędem gminy uważam za poprawną choć mogło by być lepiej.


Niebawem wybory samorządowe ? Czy będzie Pan startował na radnego gminy / powiatu ? Czy "zadowoli" się Pan pozycją Sołtysa ?
Przez cztery lata kadencji udało mi się rozpocząć wiele inicjatyw i dążeń do polepszenia sytuacji mieszkańców gminy, co za tym idzie chciałbym kontynuować rozpoczętą pracę na rzecz dobra naszej gminy. W tym przekonaniu utrzymują mnie mieszkańcy, którzy wspierają moje działania. Dlatego postanowiłem kandydować w Wyborach Samorządowych 2010 na radnego gminy.


Czy uważa Sołtys naszą wieś za atrakcyjną ? Czy jest jakaś szansa na "ściągnięcie inwestorów"? Jeśli tak to w co ?
Bliskość Szczecina w sposób naturalny spowodowała rozwój osiedli mieszkalnych co jest zgodne ze studium rozwoju gminy, terenów pod inwestycje jest niewiele. Szansą na dobry biznes mogą okazać się usługi w obrębie: agroturystyki, małego handlu, transportu itp.


Jak ocenia Pan naszą inicjatywę promocji naszej miejscowości w Internecie ?
Każda forma promocji jest dobra, każda informacja podana w sposób obiektywny i rzetelny jest na wagę złota. Myślę że jest to dobra inicjatywa.


Jakie marzenia ma Sołtys wsi Warzymice na przyszłość ?
Moje życzenia na przyszłość:
-drogi bez dziur
-chodniki z latarniami
-przy skrzyżowaniu drogi do Rajkowa z dk. 13 -sygnalizacja uliczna
-dodatkowe kursy linii 83
-szczęśliwi i zadowoleni z życia mieszkańcy całego sołectwa
Tego życzę sobie i wszystkim mieszkańcom Warzymic.

Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i życzę wytrwałości w dalszych planach i zamierzeniach.
Ja również dziękuję i pozdrawiam internautów. Zbigniew Szczuplak, Sołtys.