logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Brak zameldowania? - możesz głosować!

glosowanie-Dla osób które nie mogą się z jakiś względów zameldować na stałe w naszej Gminie, a meldunek mają w innej niej - istnieje możliwość aby mogły głosować w najbliższych wyborach. Żeby dopisać się do rejestru wyborców w miejscu, w którym faktycznie sie mieszka, trzeba złożyć pisemny wniosek w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w dziale ewidencji ludności. Druk do pobrania tutaj w pdf lub tutaj w jpeg - tylko wydrukować, wypełnić i przedłożyć w Gminie.

 

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób z naszych osiedli którzy np :
- wynajmują od kogoś mieszkanie,
- osiedlili się na nowych osiedlach i nie dopełnili meldunku,
- zameldowali się w Szczecinie aby dostać się do żłobka lub przedszkola,
- z różnych względów nie chcą się meldować tu na stałe - a faktycznie tu mieszkają

 

W dokumencie który pobierzecie muszą się znaleźć:
- nazwisko i imiona;
- imię ojca;
- data urodzenia;
- numer ewidencyjny PESEL;
- adres zamieszkania;
- adres ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy.
Na podstawie takiego samego wniosku do rejestru "swojej" gminy mogą się dopisać osoby, które nie są nigdzie zameldowane.

Wójt na rozpatrzenie wniosku ma trzy dni. Jeśli odpowie odmownie, osoba wnosząca o wpisanie do rejestru wyborców, może się odwołać do sądu rejonowego. Ma na to trzy dni od wręczenia decyzji i robi to za pośrednictwem wójta, który odmowę wydał. Jeśli wójt w tym momencie uzna argumenty skarżącego, może natychmiast zmienić swoją decyzję i wpisać go do rejestru. Jeśli nie - przekazuje ją wraz z aktami sprawy sądowi, a ten ma kolejne trzy dni na jej rozpatrzenie. Decyzja sądu jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

O wpisaniu wyborcy do rejestru natychmiast zostaje powiadomiony urząd gminy, w którym jest on/był ostatnio zameldowany na stałe. Tamtejsi urzędnicy wykreślają go ze swojego rejestru.

Wzór dokumentu oraz zgodność procedury dopisania skonsultowaliśmy z p. Sekretarzem Gminy. Wniosek jest formą oświadczenia woli i nie może zawierać kłamstwa. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym wnioskujący odpowiada prawnie z art 233 k.k.