logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

PSE zaprasza mieszkańców gminy na konsultacje.

linia 220kv przeclawPolskie Sieci Elektroenergetyczne, które są operatorem systemu przesyłowego w Polsce, planują przebudowę linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Krajnik - Glinki. Nowy przebieg trasy linii będzie wytyczony w gminach Dobra i Kołbaskowo.

 

 

 

 

 

W dniach 24-26.04.2024 r. PSE zorganizują spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie inwestycji. Będą miały one formę dyżurów eksperckich i będą przeznaczone dla mieszkańcom gmin i właścicieli nieruchomości, na których planowana jest realizacja inwestycji.

Dla Gminy Kołbaskowo spotkanie odbędzie się 24 i 25 kwietnia 2024 r., godz. 11:00 – 18:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu "Silver" przy Rondzie Hakena - informuje Jan Koprowski z PSE. Podczas dyżurów pracownicy będą udzielać szczegółowych informacji na temat planowanego przebiegu linii. Omówią także dalsze etapy prac inwestycyjnych, w szczególności zaś zasady określania wynagrodzeń dla właścicieli za posadowienie instalacji przesyłowych na ich gruntach.

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

Hair-House

 

Omówione zostaną również przepisy tzw. specustawy przesyłowej czuli ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, regulującej zasady realizacji inwestycji polegających na budowie linii najwyższych napięć - dodaje na koniec J. Koprowski

Oprócz spotkania w gminie Kołbaskowo - konsultacje odbędą się także w Gminie Dobra - 26 kwietnia 2024 r. (piątek), godz. 11:00-17:00 w Lila Park (Kościno 1a, 72-002 Dołuje)

Jaki jest zakres inwestycji i przebieg prac?

Modernizacja połączenia elektroenergetycznego między stacjami Krajnik i Glinki jest inwestycją celu publicznego, o kluczowym znaczeniu dla zwiększenia pewności zasilania w energię całej aglomeracji szczecińskiej. Jest realizowane m.in. w związku z analizą przyczyn i skutków tzw. blackoutu – kilkudniowej awarii zasilania Szczecina, która miała miejsce w 2008 roku. W efekcie poprawa bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej w północnozachodniej części kraju, otworzy nowe możliwości inwestycyjne istotne ze względu na dalszy rozwój regionu.

  reklama

WolneSlowa GIF

Magnolia Montessori Przecław Przedszkole Żłobek

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w następujących zakresach:

Budowa po nowej trasie dwutorowego fragmentu linii 220 kV na odcinku ok. 20 km w gminie Kołbaskowo i gminie Dobre oraz budowa ok. 6,5 km odcinka łączącego linię ze stacją Pomorzany (w gminie Kołbaskowo). Demontaż istniejącej linii 220 kV Krajnik – Glinki na odcinkach które nie będą podlegały przebudowie. Szacowana łączna długość demontowanych odcinków linii wynosi ok. 17,4 km. Wymiana lub montaż przewodów odgromowych typu OPGW na istniejącym – (nie przebudowywanym) odcinku linii.

Jakie jest znaczenie inwestycji?

Przebudowa linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik – Glinki jest inwestycją celu publicznego, o kluczowym znaczeniu dla zwiększenia pewności zasilania w energię całej aglomeracji szczecińskiej. Posłuży m.in. do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Dolna Odra. Planowane prace wpłyną na poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej w północnozachodniej części kraju i otwarcie nowych możliwości inwestycyjnych istotnych ze względu na dalszy rozwój regionu. Wpłyną także na ograniczenie ryzyka awarii, na jakie narażona jest starsza infrastruktura przesyłowa, oraz wystąpienia przerw w dostawach prądu.

 

pse konsultacje