logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Kiedy przepada zaległy urlop ?

kiedy-przepada-zalegly-urlopZaległy urlop należy wykorzystać do 30 września następnego roku kalendarzowego. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy i to w jego geście powinna być próba porozumienia się z pracownikiem w celu wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Nie ma żadnych przeszkód, aby zaległe wolne ująć w planie urlopów. Jeżeli nie udało się porozumienia osiągnąć, pracodawca może sam zdecydować o wysłaniu pracownika na przymusowe wakacje - nawet wbrew jego woli.

Co jeżeli pracownik odmówi? Pracodawca ma prawo do niedopuszczenia takiego pracownika do wykonywania czynności służbowych w tym czasie. Z drugiej strony wniosek pracownika o udzielenie urlopu nie jest wiążący dla pracodawcy i nie musi wyrazić zgody.

Oznacza to ni mniej ni więcej, że pracownik bez wcześniej uzyskanej zgody swojego pracodawcy nie może udać się na urlop. Jeżeli nie zastosuje się do obowiązujących przepisów, może zostać dyscyplinarnie zwolniony.

Pracodawca, który nie wywiąże się z obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego do 30 września następnego roku kalendarzowego, naraża się na odpowiedzialność z tytułu wykroczenia przeciwko prawom pracownika zgodnie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy. Ponadto pracownik może zażądać wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy na warunkach określonych w art. 171 Kodeksu Pracy.