logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Co w budżecie gminy na 2016 rok ?

budzet gminy 2016Na ostatniej sesji radni gminy Kołbaskowo przyjęli budżet na 2016 rok. W porównaniu z poprzednimi latami można go określić jako "równoważący". W ostatnich latach planowane wydatki były zawsze o kilka milionów wyższe od dochodów. Teraz deficyt ma wynieść jedynie 2 mln zł, co nie oznacza wcale, że gmina zwalnia tempo inwestowania.

 

 

Dochody budżetu gminy Kołbaskowo mają wynieść 56,7 mln zł, a wydatki 58,8 mln z czego 17,3 mln to wydatki o charakterze inwestycyjnym. Zaplanowany deficyt w budżecie wyniesie 2,1 mln zł i zostanie w głównej mierze sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Gmina Kołbaskowo generalnie nie posiada zadłużenia. Spłaca jedynie niewielkie pożyczki celowe, które zostały przyznane na warunkach preferencyjnych z opcją częściowego umorzenia pod koniec regularnej spłaty.

W tym roku zaplanowano prawie 40 większych inwestycji oraz kilkanaście remontów i wydatków inwestycyjnych. Prześledźmy te największe :
- 5,0 mln zł na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu. To część środków przypadająca na 2016 rok. Finansowanie tej inwestycji będzie wieloletnie. Gmina stara sie o dofinansowanie z UE.
- 1,5 mln zł na przebudowę sieci wodociągowej w Barnisławiu
- 0,6 mln zł na zabudowę podcieni w Szkole Podstawowej w Przecławiu z przenaczeniem na stołówkę
- 0,2 mln zł na budowę chodnika Szczecin - Przylep
- 0,5 mln zł na przebudowa drogi w Barnisławiu wraz z kanalizacją
- 1,1 mln zł na przebudowę sieci wodociągowej w Warniku
- 0,7 mln zł na przebudowę drogi i kanalizacji w Kamieńcu
- 1,4 mln zł na przebudowę sieci wodociągowej w Moczyłach
- 0,3 mln zł na remont drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym
- 0,2 mln zł na trzy etapy ścieżki dydaktycznej w Pargowie pn. Aleja Dużych Ptaków
- 0,3 mln zł kosztować będzie przebudwa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Będargowie.

Milion złotych wydanych zostanie na dokumentacje projektowe. Będą to kolejne zadania zaplanowane na lata 2017-18.
- budowa sieci wodociągowej z Ustowa do Kurowa
- budowa wodociągu z Siadła Dolnego do Siadła Górnego
- budowa sieci wodociągowej w Ustowie
- przebudowy i remont drogi na terenach szklarni (od DK13 do ul. Floriana Krygiera)
- budowa drogi Smolęcin - Karwowo z rondem na DK13
- przebudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Będargowie wraz z remontem parkingu
- zagospodarowanie lewego brzegu Odry w Siadle Dolnym
- budowa oświetlenia w Moczyłach
- budowa przedszkola publicznego w Przecławiu (na terenie obecnych kortów tenisowych)
- budowa oświetlenia w Kamieńcu
- budowa oświetlenia w Stobnie

Całość budżetu gminnego na 2016 rok dostępna jest TUTAJ

Rada Gminy przyjęła także uchwałę o niewykorzystanych środkach na siedmiu inwestycjach, których finansowanie częściowo zostało przesunięte na 2016 rok. Jest to m.in rozbudowa ujęcia wody w Bobolinie, modernizacja drogi Kurów-Przecław, budowa dodatkowych 15 przystanków na terenie gminy czy oświetlenie drogi w Kurowie i Siadle Górnym. W tych przypadkach prace zostały zakończone i trwają procedury odbiorowe. Powoduje to przesuniecie finansowania po 31 grudnia 2015..

Należy podkreślić, że z roku na rok dzięki rosnącym dochodom udaje się tworzyć budżet proinwestycyjny. Gmina regularnie przeznacza kwoty rzędu 15-20 mln zł na inwestycje. To dzięki nim udało się wybudować gimnazjum, oczyszczalnię, wyremontować drogi gminne, wybudować świetlice, chodniki czy ścieżki rowerowe.

W mniejszych miejscowościach pojawia się oświetlenie, chodniki, przystanki autobusowe i komunikacja. Najwięcej środków jednak lokowanych jest w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną. Są to prace najczęściej niewidoczne zewnętrznie. Na wsiach budowane i rozbudowywane są wodociągi, kanalizacje i przepompownie.

Mieszkańcy Przecławia i Warzymic mają już zapewnione bezpieczeństwo dostaw wody. A to dzięki budowie bajpasa, który na wypadek awarii dostarczy wodę z drugiego końca obiegu instalacji. Zagwarantowany został także odbiór ścieków a to dzięki podwojeniu mocy przerobowych oczyszczalni ścieków w Przecławiu. Do niedawna gmina nie mogła wydawać nowych pozwoleń budowlanych ze względu na groźbę zalania ściekami niewydolnej oczyszczalni. Teraz szeroko otwiera drzwi dla inwestorów i deweloperów.

Gmina także nie oszczędza (i nie oszczędzała) na oświacie. Spójrzmy na liczby. Dział 801 budżetu na 2016 "Oświata i wychowanie" opiewa na kwotę 17,6 mln zł. Subwencja rządowa stanowi 8,9 mln zł czyli połowę potrzebnych środków. Drugie pół musi być znalezione w budżecie gminnym. Gdyby Kołbaskowo należało do biedniejszych w kraju, oszczędności na oświacie musiały by być znaczne.

Na szczęście tak nie jest.

Pin It