logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

XLI sesja. O budżecie obywatelskim, ścieżkach rowerowych i bezpieczeństwie.

sesja41To były jedne z najdłuższych obrad w kołbaskowskiej świetlicy. Radni, w poprzedni poniedziałek, zebrali się po raz 41 na gminnej sesji. Dyskutowano o bezpieczeństwie, finansowaniu nowych inwestycji oraz planowanych ścieżkach rowerowych. Radni zrezygnowali z wydzielenia w budżecie na rok 2019 funduszu sołeckiego. W gminie po raz pierwszy ma się pojawić budżet obywatelski, gdzie mieszkańcy w ramach głosowania sami zdecydują, którą inwestycję poprzeć.

 

Na początku obrad sprawozdanie ze swojej działalności złożyła dyrektor biblioteki w Kołbaskowie. Radni zapoznali sie także raportami o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy. Na pytanie radnych odpowiadali przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Straży Gminnej. Policjanci zaapelowali do rozpowszechnienia wśród mieszkańców aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pod adresem https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html Dzięki funkcjonowania tej strony oraz aplikacji na smartfony, każde ze zdarzeń jest łatwo zgłosić i musi być ono przez policję zweryfikowane. W okolicach Przecławia i Warzymic najczęściej zgłaszane jest nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości oraz picie alkoholu w miejscu niedozwolonym.

W dalszej części obrad radni zajęli się zmianami w budżecie gminy na 2018 rok. Najwięcej dyskusji poświęcono sprawie rozliczenia wybudowanego w 2002 roku wodociagu w Kołbaskowie w kierunku stacji Lotos. Powstał on na niejasnych zasadach, bez ogłoszonego przetargu przez ówczesnego wójta, który zlecił jego budowę gminnemu operatorowi wodno-kanalizacyjnemu. W związku niekorzystnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego gmina dokonała rezerwy w budżecie na kwotę 1 mln zł, w której należnością główną jest kwota 600 tys zł, a 400 tys zł stanowią odsetki. Obecnie przygotowany jest przez gminę wniosek do sądu o kasację. Na temat tej inwestycji dyskutowano podczas obrad komisji budżetowej - zapis audio TUTAJ.

Zmieniono także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2029. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu zwiększono na rok 2019 nakłady o kwotę 5,1 mln zł. Na lata 2018-2020 wpisano 6 inwestycji drogowo-rowerowych w naszej okolicy, na które gmina otrzyma dofinansowanie zewnętrzne. Powstanie m.in. przedłużenie "Szlaku Bielika" na odcinku Siadło Dolne - Kurów, droga rowerowa Rosówek - Granica Państwa i Warnik - Karwowo oraz stacje typu "Bike & Ride". Wójt gminy poinformowała także radnych o nowej, tym razem międzynarodowej, inwestycji. Dzień po sesji ma być podpisane porozumienie z niemieckimi partnerami samorządowymi dla budowy ścieżki rowerowej do śladzie dawnej kolejki wąskotorowej Pomorzany - Casekow.  

Radni przyjęli dwie uchwały dotyczące okręgów wyborczych w listopadowych wyborach samorządowych. Będą one jednomandatowe i wyglądać mają dokładnie tak samo jak cztery lata temu. Druga uchwała dotyczyła obwodów do głosowania. Tutaj jedyną zmianą jest przeniesienie kołbaskowskiego obwodu. Mieszkańcy nie będą już głosować w Urzędzie Gminy tylko w Zespole Placówek Oświatowych.

Radni dyskutowali także na temat opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy. Pięć godzin dziennie podstawowej opieki, wychowania i nauczania jest bezpłatne. Pozostałe godziny kosztują 1 zł. W dyskusji poruszona została zmiana dzierżawcy stołówki w nowym przecławskim żłobku i przedszkolu. Dotychczasowy najemca, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę, zrezygnował i wypowiedział umowę. To jest wersja oficjalna. Nieoficjalnie mówiło się o zastraszaniu jego osoby oraz nagonki medialnej na niego oraz jego rodzinę. Od 1 kwietnia stawka żywieniowa nowego najemcy, będzie wynosić 10 zł dziennie. A docelowo, w nowym roku szkolnym 11 zł, bo na taką kwotę konkurs ofert został rozstrzygnięty. Wygrana firma od lat dostarcza w podobnej kwocie posiłki do sześciu dużych placówek w okolicach Szczecina.

Rada Gminy zrezygnowała także z wyodrębnienia na 2019 funduszu sołeckiego. Zamiast niego ma być wdrożony budżet obywatelski. Przeznaczymy na niego kwotę miliona złotych – mówi wójt Małgorzata Schwarz. Po raz pierwszy w naszej gminie mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty inwestycyjne i decydować, które z nich będą realizowane. Dotychczas funkcjonował u nas fundusz sołecki. Chcemy od niego odejść ze względu na to, że podział na miejscowości był zależny od liczby mieszkańców. Miejscowość niewielka dysponowała na przykład kwotą 12 tys. zł, za którą niewiele mogła zrobić. Na budżet obywatelski chcemy przeznaczyć dużo większą kwotę. Ten milion pozwoli na większe inwestycje. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje na zebraniach sołeckich lub indywidualnie.

Pod koniec obrad przewodnicząca komisji rewizyjnej Dorota Krzywicka, poinformowała o uznaniu za nieuzasadnione dwóch skarg na wójta gminy. Pierwszą zgłosił mieszkaniec Kamieńca i dotyczyła wykupu lokali mieszkalnych w tej miejscowości a drugą złożył mieszkaniec Przecławia i dotyczyła nieumieszczenia w terminie sprawozdania z działalności wójta.

Radni po raz kolejny w interpelacjach prosili o interwencję w starostwie powiatowym w Policach w sprawie drogi Barnisław - Smolęcin. Informowali także o problemach melioracyjnych w Stobnie Małym. Kolejny raz przez tą osadę woda leje się przez drogę. Podtopione są piwnice domów a podczas nocnych mrozów zamarznięta droga nie jest przejezdna dla aut osobowych.

Pin It