logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

OSP Smolęcin bez środków - Urząd Gminy wyjaśnia

OSP Smolecin herb2 tygodnie temu zajęliśmy się sprawą trudnej sytuacji finansowej OSP Smolęcin. Przypomnijmy, jednostka wycofała się z podziału bojowego. Prezes OSP tłumaczyła to trudną sytuacją finansową jednostki oraz koniecznością uregulowania płatności za prąd, które sięgały kwoty 23 tysięcy złotych. Złożyliśmy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo zapytania dotyczące dodatacji dla jednostek za ostatnich kilka lat oraz jak wyglądały rozliczenia za energię elektryczną w OSP Smolęcin. Dziś otrzymaliśmy szczegółowe informacje.

 

 

Poniższy artykuł jest kontynuacją pierwszego artykułu, pod adresem: https://przeclaw24.pl/tu-mieszkamy/nasze-sprawy/2462-problemy-finansowe-osp-smolecin.html 

W międyczasie strażacy z OSP założyli skarbonkę pod adresem https://www.siepomaga.pl/osp-smolecin i liczą na wsparcie mieszkańców. Na koncie zebrano już 6600 zł. Informacje zaprezentowane poniżej otrzymaliśmy dziś z Gminy Kołbaskowo - przygotował je sekretarz Gminy Janusz Kwidziński i prezentujemy w całości.

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

 Hair-House

WolneSlowa GIF

Magnolia Montessori Przecław Przedszkole Żłobek


Ancora Warzymice

 


 

Na terenie gminy funkcjonują dwie Ochotnicze Straże Pożarne, OSP Kołbaskowo i OSP Smolęcin. Od kilku lat  system finansowania straży OSP w gminie Kołbaskowo jest realizowany systemem przydzielania rocznej dotacji celowej na realizację zadań, którą należy skrupulatnie i w terminach rozliczyć. Rozliczenia dotacji są przedstawiane w Gminie co kwartał, a warunkiem otrzymania następnej transzy środków finansowych jest terminowe i rzetelne rozliczenie środków przez OSP. Wysokość dotacji na dany rok jest uchwalana corocznie  przez Radę Gminy. Gmina przedstawia informację o wysokości środków w budżecie. Jednostki przedstawiają ofertę w jaki sposób będą realizować działania przy dostępnych środkach. Podpisywane są  jednoroczne  umowy na wykonywanie zadania.  W ostatnich latach 2020-2024  finansowanie dla OSP z Gminy Kołbaskowo przedstawiało się to następująco:

    Rok        

Jednostki OSP gminie Kołbaskowo

Wysokość dotacji

celowej (zł)

Uwagi

2020

OSP Kołbaskowo

160 000

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 - 4.617,07 zł

OSP Smolęcin

40 000

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 - 7.081,21 zł

2021

OSP Kołbaskowo

160 000

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 - 6.962,41 zł

OSP Smolęcin

40 000

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 - 3.178,49 zł

2022

OSP Kołbaskowo

170 000

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 - 3.427,85 zł

OSP Smolęcin

30 000

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 - 3.317,68 zł

2023

OSP Kołbaskowo

170 000

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 - 8.494,06 zł

OSP Smolęcin

30 000

20 000

Wypłata dotacji w wysokości 20 000 zł  za I,II,III  kwartał 2023r. .Wypłatę IV transzy w wysokości 10 000 zł nie zrealizowano z uwagi na 3 miesięczne spóźnienie sprawozdawcze OSP Smolęcin .Informacje przedstawiono na Radzie Gminy w dn,29.03.2024r.

2024

OSP Kołbaskowo

170 000

OSP Smolęcin

30 000

 

Rachunek – faktura za  prąd o którym mówi Pani Prezes OSP Smolęcin nie powstała z bieżącej działalności jednostki ,Faktura F/111/11/2023/REF/UG z dnia 27.11.2023r., na kwotę 25 384,35 zł jest fakturą zbiorczą i obejmuje okres od 24.09.2022 – 01.09.2023.,  i jest  wynikiem zamiany liczników, pomiędzy świetlicą w Smolęcinie a OSP Smolęcin. Liczniki zostały zamienione na wniosek Pani Piotrowskiej. Poprzednie faktury, które były wystawione przed zamianą liczników, Enea skorygowała do zera, następnie Urząd Gminy w Kołbaskowie wystawił korekty refaktur, które również zostały odpowiednio skorygowane. Wykaz wszystkich faktur i korekt przed zmianą licznika i po, przedstawia załączona tabela.

W dniu 09.09.2022 został podpisany aneks z Enea, w którym rozdzielono liczniki między świetlicą w Smolęcinie a OSP Smolęcin. Poniżej faktury wystawiane po rozdzieleniu liczników tj. od 09.09.2022

Nr refaktury

Z dnia

Za okres

kwota

Stawka VAT

F/115/11/2022/REF/UG

30.11.2022

01.08.22-30.09.22

186,54 zł

5%

F/126/12/2022/REF/UG

21.12.2022

01.10.22-10.11.22

1 782,85

5%

F/12/2/2023/REF/UG

28.08.2023

11.11.22-12.01.23

597,76zł

23%

F/12/2/2023/REF/UG

28.08.2023

11.11.22-12.01.23

1 611,67 zł

5%

F/49/5/2023/REF/UG

25.05.2023

13.01.23-15.03.23

7 035,24 zł

23%

K/33/5/2023/REF/UG do faktury F/12/2/2023/REF/UG

30.05.2023

11.11.22-12.01.23

-63,34 zł

5%

F/64/7/2023/REF/UG

20.07.2023

16.03.22-11.05.23

3 137,88 zł

23%

F/69/9/2023/REF/UG

05.09.2023

12.05.23-10.07.23

852,24 zł

23%

K/38/10/2023/REF/UG do faktury F/126/12/2022/REF/UG

25.10.2023

01.10.22-10.11.22

-39,55 zł

5%

Korekty Faktur po zamianie liczników, Enea skorygowała wszystkie faktury obejmujące okres 11.11.2022-10.07.2023 do „0”

K/39/10/2023/REF/UG do faktury F/12/2/2023/REF/UG

25.10.2023

11.11.22-12.01.23

-597,76 zł

23%

K/40/10/2023/REF/UG do faktury K/33/5/2023/REF/UG

25.10.2023

11.11.22-12.01.23

-1 548,33 zł

5%

K/41/10/2023/REF/UG do faktury F/49/5/2023/REF/UG

25.10.2023

13.01.23-15.03.23

- 7 035,24 zł

23%

K/42/10/2023/REF/UG do faktury F/64/7/2023/REF/UG

25.10.2023

16.03.23-11.05.23

- 3 137,88 zł

23%

K/43/10/2023/REF/UG do faktury F/69/9/2023/REF/UG

25.10.2023

12.05.23-10.07.23

- 852,24 zł

23%

F/108/11/2023/REF/UG

20.11.2023

02.09.23-30.09.23

67,92 zł

23%

Po zamianie liczników Enea wystawiła fakturę zbiorczą obejmującą okres 24.09.2022-01.09.2023

F/111/11/2023/REF/UG

27.11.2023

24.09.22-31.12.22

5 037,76

5%

F/111/11/2023/REF/UG

27.11.2023

01.01.23-01.09.23

20 346,59 zł

23%

K/47/11/2023/REF/UG do faktury F/111/11/2023/REF/UG

30.11.2023

24.09.22-31.12.23

-197,00 zł

5%

Faktury bieżące

F/2/1//2024/REF/UG

08.01.24

01.10.23-09.11.23

1 589,14 zł

23%

F/18/2/2024/REF/UG

19.02.2024

10.11.23-09.01.24

5 381,10 zł

23%

 

Coroczna informacja o stanie bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej i innych sytuacji kryzysowych  w Gminie za 2023r. odbyła się na ostatniej Sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 29.03.2024r. Przedstawiono Radnym realizację dotacji celowej  za 2023 r. obu jednostek z wyjaśnieniem niewypłacenia OSP Smolęcin transzy za IV kwartał. Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w Policach omówienia sprawozdania dokonał Zastępca PSP w Policach Pan bryg. Piotr Tuzimek. Liczne pytania Radnych nie wyjaśniły dlaczego w sprawozdaniu stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego został opisany jako „niezadawalający i niezapewniający obecnych standardów bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy". W toku polemiki jaka rozwinęła się podczas sesji, grad pytań Radnych i Pani Wójt do Zastępcy PSP spowodowało i odniosło się wrażenie, że sprawozdanie nie było sporządzone rzetelnie i zawierało w swoich tezach pewne nadużycia.

Deklarowanie OSP Smolęcin wyłączenia z podziału bojowego, w żaden sposób nie narusza bezpieczeństwa mieszkańców, jest tylko przyczynkiem do rozwiązania umowy przez gminę z tym nierzetelnym stowarzyszeniem. Wytyczne KG PSP nie są prawem, że w każdej gminie powinny funkcjonować dwie jednostki włączone w struktury KSRG. Pomówienia o małą liczbę środków finansowych na działalność nie polegają na prawdzie, a w naszej ocenie są wynikiem niedbałości o swoje finanse /patrz tabela/.

Dane przygotował Sekretarz Gminy Kołbaskowo


 

Fot: OSP Smolęcin FB