logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Relacja z III Sesji Rady Gminy

sesja-03W czwartek 30 grudnia odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Obrady trwały ponad dwie i pół godziny. Sala konferencyjna została przemeblowana, a na stolikach pojawiły się tabliczki z nazwiskami poszczególnych radnych.

 

 

 

Przed godziną 14.00 zebrały się komisje aby uchwalić plan pracy na rok 2011. Z porządku obrad dostępnego tutaj usunięto pkt 14 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania za wyniki sportowe. Radni poprosili o więcej czasu na opracowanie projektu. Przyjęto wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dot. projektu uchwały rozszerzającego składy komisji. Ostatecznie w dalszej części głosowania projekt został odrzucony. Pozostałe punkty obrad zostały przyjęte. Od punktu 15 do końca posiedzenia - radni z klubu Zintegrowani Dla Gminy przestali brać udział w głosowaniu.

Na sesji sprawozdanie z działalności złożył p. Wiktor Misiak - Gminny Koordynator Sportu - do którego wielu radnych miało liczne zapytania.

Podczas obrad padło wiele interpelacji, zapytań i wniosków ze strony radnych, wójta oraz gości, min :
- opracowania regulaminu dotyczącego wynajmu hali sportowej w Przecławiu,
- o kosztach uczestnictwa w stowarzyszeniach, których Gmina jest członkiem,
- petycja podpisana przez mieszkańców Przecławia i członków Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo, w sprawie uniemożliwienia wjazdu i wyjazdu na osiedle "Brzeziny",
- prośba Sita Jantra o przedłużenie umowy na dzierżawę działki położonej w miejscowości Karwowo (teren żwirowiska),
- wniosek w sprawie zwiększenia ilości miejsc parkingowych przed Urzędem Gminy w Kołbaskowie,
- problem  częstych przerw w dostawie prądu do poszczególnych miejscowości,
- problem Siadła Dolnego związany z dużą ilością eternitu, który do tej pory nie został usunięty,
- problem Siadła Dolnego zalewania niżej położonych posesji oraz nieodśnieżonego chodnika prowadzącego do miejscowości i nawiewania śniegu z pól,
- o zakup agregatu dla Warnika i Barnisławia, który umożliwi dostarczenie wody w przypadku braku prądu

Szczegółowy protokół i nagranie z sesji, będą dostępne na naszej stronie niebawem. Obecnie do pobrania są protokoły z poprzednich sesji oraz nagrania.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Ryszard Wierzbicki złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.


Pin It