logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

VI sesja gminna już za nami

6sesja-Tydzień temu, w poniedziałek zebrała się po raz szósty Rada Gminy Kołbaskowo. To były najdłuższe, prawie 4 godzinne obrady w tej kadencji. Radni zapalili zielone światło dla utworzenia Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Gmina nabędzie nieodpłatnie od ANR działkę w Przecławiu z przeznaczeniem na zieleń parkową, sport i rekreację. Radni odrzucili wniosek o odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Odrzucony został także kolejny wniosek o zmianę składów komisji.

 

 

Tym razem na sesji stawiło się 14 radnych (nieobecny był M. Pasterski). Do porządku dziennego dostępnego TUTAJ - dodano projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie. Na sesji przyjęto wszystkie projekty uchwał - publikowane są one  wraz z uzasadnieniem na gminnej stronie internetowej (link)

W pierwszej części sesji Pani Wójt przedstawiła nowych i "starych" sołtysów z 10 sołectw w których odbyły się już wybory. Przewodniczący odczytał protokół z kontroli pracy Rady Gminy za lata 2009-2010. Wg oceny Wydziału Kontroli i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego nie zawsze przestrzegano przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach skarg i wniosków składanych do Rady Gminy poprzedniej kadencji. W trakcie sesji zaprezentowano zakres działania Przedsiębiorstwa Komunalnego, jego organizację, sposób finansowania oraz nadzór nad nim. Odczytano i przyjęto protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli w bibliotece. Odczytano także skargę Pani Dyrektor Biblioteki Gminnej skierowaną do Wojewody Zachodniopomorskiego na pracę Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Dla porównania odczytano dość długi zapis z posiedzenia tej komisji na której analizowano sprawozdanie z działalności tej placówki kultury za ubiegłu rok.

W końcowej części sesji P. Wójt odpowiedziała na interpelacje i zapytania z przed miesiąca.
Mieszkańcy, sołtysi i radni zgłosili kolejne :
- o apel do komitetów wyborczych o usunięcie plakatów wyborczych z niektórych miejscowości
- o pilną naprawę skradzionego ogrodzenia na cmentarzu w Będargowie
- o pomoc dla mieszkańca Ustowa poszkodowanego w pożarze domu
- o zabezpieczeniu byłej przepompowni vis-a-vis osiedla Zielone Pole
- o interwencję w sprawie złej nawierzchni drogi powiatowej Przecław-Warzymice przy budynku nr 9
- o odchwaszczenie cmentarza w Będargowie
- o przygotowanie uchwały w sprawie trybu nadawania nazw ulic
- o zbyt głębokich studzienkach na drodze powiatowej w Barnisławiu
- o stan realizacji wniosku o nadanie nazwy ulicy w Warzymicach

Dostępne jest już nagranie audio z ostatniej sesji oraz protokół z wcześniejszego posiedzenia - pliki są dostępne TUTAJ.

Pin It