logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Strabag wybuduje ścieżkę od Przecławia do Karwowa

droga przeclaw kolbaskowoFirma Strabag z Pruszkowa na zlecenie gminy Kołbaskowo wybuduje ścieżkę pieszo-rowerową z Przecławia do Karwowa. W ramach inwestycji powstanie także nieduży fragment drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych położonych między Warzymicami a Przecławiem. Ponieważ zadanie jest w formule "zaprojektuj i wybuduj" pierwsi cykliści pojadą nową ścieżką za 15 miesięcy, czyli jesienią 2020 roku.

 

 

Rusza kolejna inwestycja w ramach unijnego programu "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego". Będzie to pieszo-rowerowe połączenie między Przecławiem a Karwowem z pominięciem Warzymic. Ścieżka ma zaczynać się zaraz za przejazdem kolejowym, pobiegnie równolegle do linii kolejowej w kierunku Kołbaskowa. Następnie w połowie swojej trasy skręci w prawo w kierunku Karwowa i pobiegnie wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej do pól. Dzięki bezpośredniemu połączeniu Przecławia z Karwowem mieszkańcy naszych osiedli będą mogli bezpiecznie dostać do powstałej w zeszłym roku drogi rowerowej z Karwowa do Warnika.

Pierwszy fragment inwestycji to budowa 126 metrów drogi gminnej do terenów inwestycyjnych, które położone są pomiędzy Przecławiem a Warzymicami. Sama droga rowerowa, która będzie odbiciem od drogi gminnej zaprojektowano w nawierzchni bitumicznej, o długości 2,5km i o szerokości 3m. Docelowo ścieżka rowerowa dojdzie do drogi powiatowej Karwowo-Smolęcin, gdzie wybudowane zostanie przejście dla pieszych i rowerów. W projekcie ścieżki przewidziano także budowę miejsca wypoczynkowego wyposażonego w stojaki rowerowe, ławki, kosze i tablice z mapami kołbaskowskich ścieżek.

Pierwszy przetarg na tą inwestycję został unieważniony z uwagi na przekroczenie zakładanego budżetu. Maksymalna kwota na to zadanie wynosiła 2,9 mln zł. Przy kolejnym przetargu czterech oferentów ponownie przekroczyło zakładany budżet. Najtańszą ofertę, na 3,7 mln zł, złożyła firma Strabag. Ostatecznie w wyniku przesunięć budżetowych przed wakacjami dołożono do zadania brakujące 750 tys zł. Zdanie dofinansowane jest unijnego programu "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020"

Pin It