logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

Rusza budowa ścieżki rowerowej "Szlak Bielika"

szlak-orla-bielikaRozpoczyna się realizacja gminnej inwestycji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rozlewiska Dolnej Odry. Szlak będzie prowadził od Granicy Państwa przez Pargowo, Kamieniec, Moczyły, Siadło Dolne, Kurów do Ustowa. Budowa pierwszych dwóch odcinków o łącznej długości 10 km zakończy się jeszcze w tym roku. Ostatni odcinek od Siadła do Ustowa zostanie wykonany później wraz z koniecznymi inwestycjami drogowymi w tych miejscowościach.

 

 

Szlak będzie łączył się po stronie niemieckiej z ponadregionalnym szlakiem rowerowym "Wzdłuż Nysy i Odry" (Oder-Neiße Radweg). Trasa będzie przebiegać częściowo przez Park Krajobrazowy Dolnej Odry, który należy do obszarów chronionych w ramach Natury 2000. Nazwą nawiązuje do jednej z największych przyrodniczych atrakcji naszych terenów - orła bielika - który ma siedliska właśnie w naszej gminie.

W ramach tej inwestycji chcemy wybudować szlak z pełną infrastrukturę rowerową i turystyczną - mówi Małgorzata Schwarz Wójt Gminy Kołbaskowo - pierwszy odcinek do Pargowa wybuduje firma FDO z Leśna Górnego. Wykonawcę kolejnego odcinka do Siadła Dolnego poznamy w połowie maja - przetarg został właśnie ogłoszony. Ostatni odcinek do Ustowa przy Autostradzie Poznańskiej to niestety kwestia przyszłego roku. Budowa ścieżki rowerowej powiązana jest z remontem drogi w Kurowie i przebudową drogi powiatowej na odcinku Ustowo-Siadło Górne. Inwestycja ta opiewa łącznie na kwotę 3.400.706 zł i powstaje z 85 % i 75% udziałem dofinansowania z dwóch programów Interreg IVa w ramach współpracy transgranicznej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Na trasie szlaku rowerowego w celu uatrakcyjnienia podróży rowerem i jednoznacznego wskazania miejsca do biwakowania zaprojektowano miejsca postojowe dla rowerzystów wyposażone m.in w ławki, stoły, stojaki parkingowe oraz kosze na śmieci. Trasa wiedzie przez malownicze tereny naszej gminy, rowerzyści będą mogli podziwiać piękną przyrodę, lasy, klify i widoki na rozlewisko Dolnej Odry.

Materiały : Gmina Kołbaskowo