ancora warzymice

 reklama

Karta dużej rodziny w gminie Kołbaskowo

karta-duzej-rodziny-Rozpoczął się ogólnopolski program wsparcia rodzin wielodzietnych. Polega on na przyznawaniu szeregu zniżek rodzinom, które mają trójkę lub więcej dzieci. Posiadacze "Karty Dużej Rodziny" mogą skorzystać oferty wypoczynkowej, transportowej czy kulturalnej w całym kraju. Wydawaniem kart zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

 

 

 

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

 

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci  w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanej rodzinnej pieczy zastępczej, pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych  w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

 

Dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo karta jest wydawana bezpłatnie, na pisemny wniosek członka rodziny wielodzietnej, określony rozporządzeniem, który należy wypełnić i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kołbaskowo 105, tel. 91 311 95 92

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbaskowo.

Pin It

Polecamy :

 reklama

ufo 2018

MAKSYMALNA OCHRONA
NAJLEPSZE CENY
ONLINE I TRADYCYJNIE
KSERO I WYDRUKI
SZYBKA PACZKA GLS
Pn - Pt   9 : 0 0 - 1 7 : 0 0
!!! Z A P R A S Z A M Y !!!

więcej

  

 

 reklama 

lawendowa nowe logo

Przecław 26a (koło kościoła)
Zamów bezposrednio Online
www.pizzeria-izba.pl
lub telefonicznie
91 852 46 08
91 887 74 30

więcej

 

 reklama 

lawendowa nowe logo

Przecław 83B
Tel. 91 433 69 44
www.tasso.biz

HURT - IMPORT - DETAL

fb icon odwiedź nasz fanpejdż

więcej