Słabe zainteresowanie Szczecińską Kartą Rodzinną.

Szczecinska Karta Rodzinna Kołbaskowo wraz z sąsiednimi gminami przystąpiło w tym roku do programu Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Od 1 października w urzędzie gminy, a dokładniej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, można złożyć dokumenty o wydanie specjalnych kart rabatowych. Programem są objęte rodziny, w których jest minimum dwójka dzieci. Dzięki kartom SKR można zakupić tańsze bilety miesięczne na komunikację miejską czy opłacić wejście na basen. Tańsze są też bilety do teatrów, opery czy filharmonii. Mimo tego, że karta wydawana jest bezpłatnie, okazuje się że w Kołbaskowie wystąpiło o nią tylko 50 rodzin.

 

Szczecińska Karta Rodzinna to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Gmina Miasto Szczecin chce w ten sposób niwelować różnice pomiędzy obywatelami oraz zwiększyć dostępność korzystania z różnych dóbr kultury miasta. Dzięki temu najliczniejsze rodziny mają nawet 99% rabat na przejazdy komunikacją miejską lub zapłacą za wejście do teatru tylko 1 zł. Na długiej liście zniżek są także firmy prywatne: lokale gastronomiczne, market budowlany Leroy-Merlin, park linowy Tarzania, kręgielnia MK Bowling czy Szkoła Tańca Studio Art-Dance.
Pełna lista instytucji udzielających zniżek jest na stronie www.szczecinprzyjaznyrodzinie.pl Warta zaznaczyć że mieszkańców Kołbaskowa nie dotyczą nas dopłaty do szczecińskich przedszkoli i podręczników.

Do programu SKR oprócz Kołbaskowa przystąpiły także gminy Dobra i Police które należą do Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Różnicę między normalnymi cenami biletów, a tymi oferowanymi w ramach karty pokrywać będą z budżetu poszczególne gminy.

Aby otrzymać kartę, należy się zgłosić do Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kołbaskowie i przedstawić :
- dowody tożsamości rodziców oraz dowody osobiste dzieci lub akty urodzenia dzieci,
- aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
- w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat:
   a. aktualna legitymacja szkolna lub studencka
   b. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni,
- w przypadku osób zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Kołbaskowo,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.

Wiecej informacji tutaj - http://kolbaskowo.pl/index.php/mieszkancy/profilaktyka-spoleczna/1750-szczecinska-karta-rodzinna-dokumenty-niezbedne-do-zlozenia-wniosku-i-inne-informacje