logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Ogłoszono trzy przetargi na nowe ścieżki rowerowe.

poczatek sciezki PrzeclawW kwietniu Gmina Kołbaskowo ogłosiła przetargi na realizacje ścieżek rowerowych Kamieniec – Kołbaskowo, Siadło Dolne – Kurów i Przecław – Karwowo. W ramach zadań powstaną także drogi gminne.

 

 

 

Pierwszy, bo 11 kwietnia 2019 roku ogłoszony został przetarg na budowę ciągu pieszo – rowerowego Kamieniec – Kołbaskowo. Nowy szlak będzie miał około 2,3 km długości. Będzie wiódł po śladzie dawnej, wytyczonej jeszcze przed wojną drogi Kołbaskowo – Kamieniec. Dziś niewiele z niej zostało, ale jej przebieg doskonale jest widoczny na mapach Google.

Ścieżka rowerowa rozpocznie się w Kołbaskowie, w rejonie boiska Zrywu, pobiegnie na południe do Kamieńca. W ramach inwestycji zostanie przebudowany także fragment drogi gminnej w Kamieńcu (ulica Chabrowa, ok. 400 m).

Kosztorys przedsięwzięcia szacuje się na około 2,9 mln zł. Jeśli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, to budowa może się rozpocząć za kilka miesięcy. W przyszłości planowane jest przedłużenie ścieżki dla jednośladów w stronę granicy w Rosówku.

Dłuższy Szlak Bielika
Dzień później ogłoszony został przetarg na budowę drogi gminnej w Siadle Dolnym w stronę Kurowa, wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej, która będzie przedłużeniem Szlaku Bielika. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie drogi i ścieżki, to oznacza, że prace projektowe mogą rozpocząć się w tym, natomiast roboty budowlane w przyszłym roku.

Długość projektowanej drogi wynosi ok. 740 metrów. Rozpocznie się na skrzyżowaniu z drogą gminną, biegnącą od nabrzeża nad Odrą do drogi powiatowej Ustowo – Siadło Górne. Koniec stanowi działka 25/21 z obrębu Kurów. Asfaltowa droga będzie miała 6 m szerokości, powstaną także chodniki o szerokości 2 m i 24 miejsc do parkowania (rozwiązanie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności korzystania z dróg rowerowych). W rejonie 260 m chodnik przejdzie w ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 m (o nawierzchni bitumicznej), która będzie oddzielona od drogi pasem zieleni. W ramach inwestycji na całym odcinku przebudowany zostanie także system kanalizacji deszczowej. Kosztorys przedsięwzięcia szacuje się na około 2,7 mln zł.

Z drogi wiodącej w górę, w stronę Kurowa rozpościerają się przepiękne widoki na Odrę oraz Międzyodrze. Dodajmy, że ścieżka rowerowa będzie przedłużeniem popularnego i lubianego w regionie Szlaku Bielika, przebiegającego obecnie od Siadła Dolnego przez Moczyły do Pargowa i dalej do granicy państwa. Szlak łączy się po niemieckiej stronie z ponadregionalnym szlakiem rowerowym „Wzdłuż Nysy i Odry”. Niestety, jego przedłużenie w stronę Kurowa jest obecnie utrudnione z powodu własności pobliskich gruntów.

Piękne widoki
15 kwietnia ogłoszony został przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Przecławia do Karwowa, także w systemie zaprojektuj i wybuduj. Po realizacji zadania rowerem można będzie dojechać aż do Warnika, w pobliżu granicy polsko-niemieckiej.

Ścieżka będzie miała 2,5 km długości i 3 metry szerokości. Rozpocznie się w pobliżu przejazdu kolejowego na granicy Przecławia i Warzymic /zdjęcie powyżej/ , pobiegnie na południe wzdłuż linii kolejowej Berlin – Szczecin, po około 800 metrach skręci na zachód i skieruje się w stronę Karwowa. Zakończy się za skrzyżowaniem drogi powiatowej Warzymice – Smolęcin z drogą gminną w Karwowie. Na trasie powstaną miejsca odpoczynku. Warto dodać, że widoki na pobliskie oczka wodne oraz panoramę Przecławia i Szczecina w tle, są bardzo piękne. Teren jest mocno pofałdowany, co dodaje mu uroku. Przy okazji inwestycji powstanie także ok. 130 metrów drogi gminnej w Przecławiu, wraz z chodnikiem. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to ok. 3 mln zł.

Środki z Unii Europejskiej
Drugie zadanie ma już dofinansowanie unijne, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego” powstała już ścieżka Karwowo – Warnik oraz rozpoczęła się budowa ścieżki Rosówek – granica.

Pierwsze i trzecie zadanie również mają taką szansę, z tego samego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek pod nazwą „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego - etap II” został już wysłany. Umowy o dofinansowanie Gmina Kołbaskowo spodziewa się w okolicach maja.

Przypomnijmy, w grudniu 2018 roku oddano do użytku dwukilometrową ścieżkę rowerową z Karwowa do Warnika. W ramach tego projektu wyremontowano także drogę gminną w Karwowie. W planach jest także budowa ok. 9-10 km ścieżki po trasie dawnej kolejki wąskotorowej CPO, która w naszej gminie będzie biegła od granicy, przez Barnisław, Karwowo, Będargowo do Warzymic, i która ma już dofinansowanie unijne z programu Interreg V.

 

nowe sciezki w gminie

Tekst: J. Dworzyński UG Kołbaskowo.

Pin It