logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Pierwsze posiedzenia radnych nowej kadencji.

pierwsze-posiedzenia-radW Kołbaskowie i Policach zebrali się już radni na inauguracyjnych sesjach. Rada Gminy Kołbaskowo wybrała już swojego przewodniczącego oraz komisje stałe. W Powiecie Polickim radni ograniczyli porządek sesji tylko do rozkładu zaproponowanego przez komisarza wyborczego. Dalej nie wiadomo kto będzie starostą.

 

 

 

Do Rady Gminy Kołbaskowo w kadencji 2014-2018 weszło 13 radnych z Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. Dwoje pozostałych - Alina Jasiorska i Sławomir Dzikowski otrzymali mandat z własnych komitetów wyborczych. Nowa rada bardzo się zmieniła. To obecnie siedem nowych twarzy. Najmłodszy z nich to niespełna trzydziestolatek - Piotr Awiżyn z Przecławia. Pierwsze posiedzenie radnych w Kołbaskowie rozpoczęła Alina Jasiorska, która poprowadziła sesję do momentu wybrania przewodniczącego. W tajnym głosowaniu radni jednomyślnie wybrali Zbigniewa Szczuplaka. Obecny sołtys Warzymic nie miał kontrkandydata. Wiceprzewodniczącą została Dorota Trzebińska. Radni wybrali także członków czterech komisji stałych przy radzie gminy. Tutaj także była jednomyślność.

 

Komisję Rewizyjną poprowadzi Dorota Krzywicka w skład której weszli : Sławomir Dzikowski, Mariola Czołczyńska, Czesława Ratajczyk, Alina Jasiorska, Lilianna Jeziorek i Ryszard Wierzbicki. 

Przewodniczącą najliczniejszej komisji - gospodarczej - tak jak w poprzedniej kadencji została Dorota Trzebińska. W jej skład weszli Anna Sypniewska, Małgorzata Dzieciniak, Piotr Awiżyn, Grzegorz Smolicz, Lilianna Jeziorek, Monika Jacyna, Grzegorz Małowiecki i Mariola Czołczyńska. 

Komisję Budżetową poprowadzi Grzegorz Smolicz. Członkami tej komisji zostali Zbigniew Szczuplak, Dorota Trzebińska, Ryszard Wierzbicki, Małgorzata Dzieciniak oraz Piotr Awiżyn.

Anna Sypniewska została przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W skład jej weszli Grzegorz Małowiecki, Dorota Krzywicka, Monika Jacyna, Czesława Ratajczyk, Alina Jasiorska i Sławomir Dzikowski

 

Rada Powiatu Polickiego nie wybrała starosty na pierwszym posiedzeniu. Wybrali za to prezydium rady. Przewodniczącym jednogłośnie został Cezary Arciszewski ze Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI. Wiceprzewodniczącą Rady została mieszkanka naszej gminy, Izabela Wesołowska-Kośmider (Gryf XXI) oraz Dominik Brzęcki (PiS). Dalsze władze wybrane zostaną na kolejnym posiedzeniu. Należy się domyślać, że podstawie nowej koalicji Gryf XXI z PiS starostą polickim zostanie prawdopodobnie Andrzej Bednarek (Gryf XXI), a wicestarostą, mieszkaniec Przecławia - Paweł Mirowski (PiS).

 

Pin It