logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Sześć komitetów wyborczych w Kołbaskowie.

szesc komitetow w wyborach samorzadowychW poniedziałek 27 sierpnia upłynął termin rejestracji komitetów wyborczych w nadchodzących wyborach samorządowych. Do Komisarza Wyborczego w Szczecinie wpłynęło w sumie sześć zawiadomień o utworzeniu lokalnych komitetów, które spełniły warunki formalne i zostały opublikowane na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego.

 

 

Są to według kolejności zarejestrowania:
- Komitet Wyborczy Wyborców Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo z siedzibą w Przecławiu,
- Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Mariusz Dzikowskiego z siedzibą w Barnisławiu,
- Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Bienkiewicza z siedzibą w Przylepie,
- Komitet Wyborczy Wyborców Tu Działamy Bo Tu Mieszkamy z siedzibą w Przecławiu,
- Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Rychel z siedzibą w Będargowie,
- Komitet Wyborczy Wyborców Izy Lis z siedzibą w Kołbaskowie.

Być może na terenie gminy Kołbaskowo pojawią się także kandydaci na radnych i wójta zgłoszeni przez ponad gminne ugrupowania. Cztery i osiem lat temu można było głosować na radnych gminy z komitetów dużych partii politycznych jak Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość.

Według kalendarza wyborczego do północy 17 września, będzie możliwe zgłaszanie komisjom wyborczym list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów będzie można zgłaszać do 26 września.

Państwowa Komisja Wyborczą do 26 września przyzna numery list wyborczych dla tych komitetów wyborczych, które zarejestrują listy w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. Kampania wyborcza potrwa do północy 19 października.

Wybory samorządowe 2018 odbędą się w niedzielę, 21 października. W gminie Kołbaskowo każdy wyborca otrzyma cztery karty do głosowania - na radnego gminy, na radnego powiatu, na radnego sejmiku oraz na wójta gminy. Czynne prawo w wyborach samorządowych przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkującemu na obszarze działania danej gminy.

Pin It