logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Nie będzie drugiej tury wyborów w Kołbaskowie.

kto na wojta 2018Już wiemy kto jest kandydatem na wójta gminy Kołbaskowo. Wiemy także, że pozostałe komitety i duże partie politycznie swoich kandydatów w Kołbaskowie nie wystawią. 21 października o stanowisko powalczą obecna wójt Małgorzata Schwarz oraz Ryszard Wierzbicki. To będzie prosty wybór - tylko między dwiema osobami. Druga tura zaplanowana na 3 listopada w gminie Kołbaskowo nie odbędzie się.

 

 

Nasza Koalicja Obywatelska w skład której wchodzi Platforma Obywatelska i Nowoczesna nie wystawia w tych wyborach kandydatów na radnych w gminie Kołbaskowo oraz na wójta gminy - mówi Shivan Fate, kandydat na radnego powiatu polickiego tego ugrupowania. Startujemy do Rady Powiatu Polickiego oraz do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Podobne oświadczenie, nieoficjalne, otrzymaliśmy od przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości.

W gminie Kołbaskowo zarejestrowanych zostało sześć lokalnych Komitetów Wyborczych z czego cztery to komitety pojedynczych kandydatów - Izy Lis, Małgorzaty Rychel, Grzegorza Bienkiewicza i Sławomira Mariusza Dzikowskiego. Pozostałe dwa komitety - Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo oraz Tu Działamy Bo Tu Mieszkamy, wystawią do wyborów większą liczbę kandydatów na radnych oraz swojego kandydata na stanowisko wójta.

 

Małgorzata Schwarz ma 51 lat, wykształcenie wyższe. Ukończyła prawo administracyjne i samorządowe oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Szczecińskim. W gminie mieszka od 25 lat. Funkcję wójta pełni od dwóch kadencji. Ma długoletnie doświadczenie samorządowe. Zaczynała jako radna w 2002 roku, była przewodniczącą Rady Gminy, później wicewójtem. O reelekcję stara się z ramienia KWW Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo.

Do sukcesów ostatniej czteroletniej kadencji zalicza m. in.: otwarcie nowego przedszkola ze żłobkiem w Przecławiu, wybudowanie świetlic w Barnisławiu i Kamieńcu oraz nabrzeża w Siadle Dolnym, budowę ścieżki rowerowej z Karwowa do Warnika, drogi gminnej w Moczyłach, drogi łączącej DK 13 z terenami inwestycyjnymi, rozpoczęcie budowy domu kultury. Do czerwca 2018r. gmina zrealizowała ponad 250 inwestycji.

Za porażkę uznaje stan dróg powiatowych. Gmina stara się wspierać finansowo powiat policki w ich naprawach. Tylko dzięki temu możliwa była realizacja pierwszego etapu remontu drogi powiatowej Smętowice-Siadło Górne i remontu przecławskiej „ulicówki”.

Jeśli wygra wybory, zapowiada dalszy dynamiczny rozwój gminy. Głównym punktem programu wyborczego mają być poważne inwestycje drogowe. Ich celem będzie rozładowanie i wyprowadzenie ruchu z Przecławia i Warzymic. Służyć ma temu wybudowanie drogi, która przebiegać będzie od Bimsa do węzła nowo budowanej obwodnicy Przecławia oraz od Alei Kasztanowej w tym samym kierunku. To również planowany remont drogi przez szklarnie, już teraz wykorzystywanej przez mieszkańców jako objazd skrzyżowania z DK13. Ponadto: remont drogi Będargowo-Ostoja, poszerzenie Alei Śliwkowej w Warzymicach, remonty kolejnych dróg gminnych i wspieranie powiatu w remontach dróg powiatowych

W programie są kolejne ścieżki rowerowe: Przecław-Karwowo, Kołbaskowo-Kamieniec, Kołbaskowo-Moczyły, Kamieniec-Rosówek, Siadło Dolne-Kurów, po trasie kolejki wąskotorowej: Niemcy-Barnisław-Warzymice, ścieżka edukacyjna Siadło Górne-Wzgórze Morenowe nad Odrą.

 

Ryszard Wierzbicki ma 56 lat, wykształcenie średnie. Emerytowany policjant. Ze złożonego do Wojewody oświadczenia lustracyjnego wynika, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990. Zapalony myśliwy, członek Koła Łowieckiego „Bażant”.

Jest radnym gminy Kołbaskowo od 2006 roku. Przewodniczył Radzie Gminy w latach 2010-2014. Po wyborach w 2014r. wskutek utraty zaufania nie został wybrany przewodniczącym i przeszedł do opozycji. Odtąd zaczął głosować przeciw projektom uchwał lub  wstrzymywał się od głosu. Na wójta startuje z nowo założonego Komitetu Wyborczego Wyborców Tu Działamy Bo Tu Mieszkamy.

Na obecną chwilę nie znany jest jego program wyborczy. W wywiadzie opublikowanym "Kołbaskowskim Punkcie Widzenia" informuje: „Do wyborów jest jeszcze trochę czasu konsultuje z mieszkańcami jakie sprawy wymagają pilnego załatwienia wynikające z wieloletnich zaniedbań. Program z każdym dniem staje się coraz bardziej szczegółowy, jednak proszę zrozumieć, że nie chcę od razu przedstawić wszystkich swoich planów i szczegółowych założeń, aby później nie znaleźć ich w programach wyborczych swoich konkurentów. Gdy ruszy kampania wyborcza opiszę dokładnie każdy z punktów i podpunktów”

 

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 21 października. W gminie Kołbaskowo każdy wyborca otrzyma cztery karty do głosowania - na radnego gminy, na radnego powiatu, na radnego sejmiku oraz na wójta gminy. Czynne prawo w wyborach samorządowych przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkującemu na obszarze działania danej gminy.

Fot. Facebook.com

 

Pin It