logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Sylwetki kandydatów do rady gminy z Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo.

kandydaci kpgk Za niecały miesiąc wybory samorządowe. O północy zakończył się wydłużony termin zgłaszania kandydatów na radnych gminy. Po pierwszym terminie okazało się, że w niektórych okręgach kandydowała tylko jedna osoba. Ostatecznie w tegorocznych wyborach będzie około 35 kandydatów na 15 miejsc w radzie. Kto dokładnie, dowiemy się za kilka dni, kiedy kompletne listy ogłosi komisarz wyborczy. Dziś przedstawiamy kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo.

 

 

01 MazurAnna Mazur – okręg wyborczy nr 1
Lat 35, wykształcenie wyższe, mężatka, mama pięcioletniego syna. Pracuje jako nauczyciel w szkole, oraz od czterech lat prowadzi świetlicę środowiskową w Barnisławiu. Od urodzenia mieszka w Siadle Górnym. Jest sołtysem. Aktywnie uczestniczy w życiu wsi. Działalność społeczna w jej rodzinie ma długą tradycję. Sołtysami byli dwaj dziadkowie: Poczwardowski w Smolęcinie, Kornaszewski w Siadle Górnym. Ma dużo energii i zapału do pracy. Zna gminę i nieobce są jej problemy mieszkańców. Jeśli obdarzycie ją Państwo zaufaniem, będzie reprezentowała interesy mieszkańców: Siadła Górnego, Kołbaskowa i Rosówka.

Cele do zrealizowania to między innymi:

• ścieżka rowerowa Kołbaskowo-Kamieniec
• ścieżka rowerowa Kołbaskowo-Moczyły
• oświetlenie i chodnik do boiska w Kołbaskowie
• remont kolejnych dróg gminnych w Kołbaskowie
• oświetlenie ciągu pieszego od przystanku do miejscowości Rosówek
• program wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania
• doposażenie placów rekreacyjnych w Siadle Górnym
• realizacja ścieżki edukacyjnej Siadło Górne-Wzgórze Morenowe nad Odrą
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów
• dodatkowe kursy komunikacji miejskiej do Kołbaskowa

 

02 WozniakRoman Woźniak – okręg wyborczy nr 2
Ma 48 lat, żona Aleksandra, troje dzieci: Magdalena, Piot i Natalia. Od ponad 20 lat prowadzi własną działalność gospodarczą – usługi stolarskie. Lubi podróże i sport. Interesują go nowości technologiczne i ich wdrażanie w prowadzonej przez siebie działalności. Od 25 lat mieszka w Moczyłach. We wrześniu 2015r. został sołtysem. Wspólnie z mieszkańcami organizuje imprezy integracyjne w świetlicy i w plenerze. Współorganizował „Dolinę Dolnej Odry Poezją Śpiewaną”. Angażuje się w życie miejscowości, ale zna też potrzeby i problemy sąsiednich wiosek. Jeśli obdarzycie go Państwo zaufaniem będzie reprezentował interesy Moczył, Kamieńca, Pargowa, Siadła Dolnego i Kamionek.

Cele do zrealizowania to między innymi:

• przebudowa drogi powiatowej Siadło Dolne-Ustowo
• ścieżka rowerowa Moczyły-Kołbaskowo
• ścieżka rowerowa Siadło Dolne-Kurów
• zagospodarowanie nabrzeża Odry w Moczyłach
• realizacja projektu remontu dróg powiatowych Kamieniec-Pargowo, Kamieniec-Moczyły, Moczyły-Kołbaskowo
• zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieńcu
• mała świetlica dla Pargowa
• program wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów

 

03 KrzywickaDorota Krzywicka – okręg wyborczy nr 3
Ma 47 lat, wykształcenie wyższe. Od 29 lat mieszka w Siadle Dolnym z mężem Romanem i dziećmi: Rafałem, Tomaszem, Pauliną i Klaudią. Z gminą Kołbaskowo związana jest od urodzenia. Jej dziadkowie byli jednymi z pierwszych mieszkańców Ustowa. Pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, jest też koordynatorem do spraw pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Radna Gminy Kołbaskowo. Przez 16 lat była sołtysem Siadła Dolnego. Działała w Kole Gospodyń Wiejskich, Gminnym Stowarzyszeniu Integracja. W Radzie Gminy będzie reprezentowała mieszkańców Ustowa i Kurowa.

Cele do zrealizowania to między innymi:

• przebudowa drogi powiatowej Ustowo-Siadło Górne
• wymiana wodociągu i kanalizacji w Ustowie
• budowa ścieżki rowerowej Siadło Dolne-Kurów
• zagospodarowanie boiska w Kurowie
• plac rekreacyjny w Kurowie
• program wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów

 

04 KlebanskaMałgorzata Klebańska – okręg wyborczy nr 4
W Barnisławiu mieszka od 15 lat. Z zawodu jest maklerem nieruchomości, z zamiłowania społecznikiem. Mąż Grzegorz, dorosła córka Karolina. Działa na rzecz lokalnej społeczności. Wraz z mieszkańcami Barnisławia od wielu lat czynnie uczestniczy w dożynkach gminnych w Kołbaskowie. Sołectwo było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane podczas gminnych imprez i uroczystości. W kwietniu 2015r. została sołtysem. Angażuje się w życie swojej miejscowości, ale zna też potrzeby i problemy sąsiednich wiosek. Jeśli obdarzycie ją Państwo zaufaniem będzie reprezentowała interesy: Barnisławia, Karwowa, Będargowa i Smolęcina.

Cele do zrealizowania to między innymi:
• ścieżka rowerowa Karwowo-Przecław
• budowa drogi Będargowo-Ostoja
• starania o remonty dróg powiatowych
• ścieżka rowerowa po trasie kolejki wąskotorowej od granicy z Niemcami do Warzymic
• program wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów

 

05 DabrowskaBarbara Dąbrowska – okręg wyborczy nr 5
Ma 52 lata. Od 28 lat mieszka w Stobnie. Mężatka, mama trojga dorosłych dzieci, babcia trójki wnucząt. Od jedenastu lat pracuje jako opiekunka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest członkiem Rady Sołeckiej sołectwa Stobno. Aktywnie uczestniczy w życiu swojej miejscowości, ale też w wydarzeniach gminnych i powiatowych. Pomagała przy zakładaniu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stobnie. Od lat jest jego członkiem wspomagającym. Członkini grupy wokalno-artystycznej Retro.


Cele do zrealizowania to między innymi:

• rozwiązanie problemu wód opadowych w Stobnie Małym
• remonty zaniedbanych dróg powiatowych
• budowa chodnika przy drodze powiatowej Stobno-Ostoja
• program wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów
• zagospodarowanie terenu gminnego w Bobolinie
• mała świetlica dla Warnika
• aktywizacja młodzieży

 

06 GrzybowskaGrzybowska Bożena – okręg wyborczy nr 6

Ma 46 lat, z wykształcenia ekonomistka. Mężatka, mama dwóch córek: Patrycji i Kingi. Od 2010 roku mieszka w Ostoi. Od lat działa w Stowarzyszeniu Abakus.

Cele do zrealizowania to między innymi:

• realizacja w ramach budżetu obywatelskiego oświetlenia w Ostoi i Przylepie
• budowa chodnika przy drodze powiatowej Przylep-Ostoja
• remonty dróg powiatowych
• zagospodarowanie terenu gminnego w Ostoi
• rozwiązanie problemu melioracji w Rajkowie
• znalezienie nowej lokalizacji dla krzyża we wsi Rajkowo
• utworzenie placu zabaw w Rajkowie
• program wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów

 

07 RatajczykRatajczyk Czesława – okręg wyborczy nr 7

Ma 43 lata. W Przecławiu mieszka ponad trzydzieści lat. Mężatka, troje dzieci: Marcel, Mateusz i trzyletnia Martynka. Mąż jest strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie. Społecznie pełni funkcję przewodniczącej zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Przecław 27. Od lat czynnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo m.in.: Białych Sobotach czy Mikołajkach dla kilkuset dzieci z terenu całej gminy. Przez ostatnie cztery lata była radną Rady Gminy Kołbaskowo.

Jeśli obdarzą ją Państwo zaufaniem, zamierza zrealizować poniższe cele:

• budowa drogi łączącej Przecław z nowym przebiegiem DK13
• rozwiązanie problemu dojazdu do ogródków działkowych
• budowa ścieżki rowerowej Przecław-Karwowo
• wytyczenie ścieżki rowerowej na brakującym odcinku od Biedronki do stacji Bobryk
• budowa miejsc parkingowych
• zagospodarowanie gminnego placu zabaw
• ogólnodostępne lodowisko
• bezpłatna nauka pływania dla dzieci – basen domu kultury w Przecławiu
• zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w domu kultury
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów

 

08 SypniewskaAnna Sypniewska – okręg wyborczy nr 8
Ma 56 lat. W gminie Kołbaskowo mieszka od 39 lat. Mężatka, dwoje dorosłych dzieci: Magdalena i Jacek, szczęśliwa babcia trojga wnucząt. Aktywnie działa w stowarzyszeniu Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo, współorganizując m.in. Białą Sobotę, Halloween dla dzieci, zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt. Od lat prowadzi zajęcia grupy „Decouforte” w Przecławiu. Razem z innymi członkiniami grupy reprezentuje Przecław na imprezach gminnych i powiatowych. Każdego roku angażuje się w przygotowywanie dożynek, konkursu na palmę wielkanocną, sadzenie krokusów przy ścieżkach rowerowych.

Cele do zrealizowania to między innymi:

• budowa drogi łączącej Przecław z nowym przebiegiem DK13
• rozwiązanie problemu dojazdu do terenów ogrodów działkowych
• budowa ścieżki rowerowej Przecław-Karwowo
• wytyczenie ścieżki rowerowej na brakującym odcinku od Biedronki do stacji Bobryk
• budowa miejsc parkingowych
• zagospodarowanie gminnego placu zabaw
• ogólnodostępne lodowisko
• bezpłatna nauka pływania dla dzieci na basenie domu kultury w Przecławiu
• zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w domu kultury
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów

 

09 KufelTomasz Kufel – okręg wyborczy nr 9
Ma 47 lat, wykształcenie wyższe ekonomiczne. W Przecławiu mieszka od 16 lat. Żonaty, troje dzieci. Od 1997 roku pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest adiunktem w Instytucie Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Od czterech lat pełni funkcję prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław.

Jeśli obdarzą go Państwo zaufaniem, zamierza zrealizować poniższe cele:
• budowa drogi łączącej Przecław z nowym przebiegiem DK13
• rozwiązanie problemu dojazdu do terenów ogródków działkowych
• budowa ścieżki rowerowej Przecław-Karwowo
• wytyczenie ścieżki rowerowej na brakującym odcinku od Biedronki do stacji Bobryk
• budowa miejsc parkingowych
• ogólnodostępne lodowisko
• bezpłatna nauka pływania dla dzieci na basenie domu kultury w Przecławiu
• zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w domu kultury
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów

 

10 SmoliczGrzegorz Smolicz – okręg wyborczy nr 10
Ma 44 lata, wykształcenie wyższe - ekonomista i informatyk. W Przecławiu mieszka od 15 lat. Żonaty, dwóch synów: Janek i Piotruś. Od ośmiu lat jest aktywnym samorządowcem. W Radzie Gminy pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetowej. Współzałożyciel stowarzyszenia Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo, z którym od lat organizuje cykliczne wydarzenia dla mieszkańców gminy m.in.: Białe Soboty, zabawy Mikołajkowe dla dzieci z terenu gminy, czy sadzenie krokusów przy ścieżkach rowerowych. Od dziewięciu lat prowadzi portal przeclaw24.pl – stronę z informacjami dla mieszkańców Przecławia i Warzymic.

Jeśli obdarzą go Państwo zaufaniem, zamierza zrealizować poniższe cele:
• budowa drogi łączącej Przecław z nowym przebiegiem DK13
• rozwiązanie problemu dojazdu do terenów ogródków działkowych
• budowa ścieżki rowerowej Przecław-Karwowo
• wytyczenie ścieżki rowerowej na brakującym odcinku od Biedronki do stacji Bobryk
• budowa miejsc parkingowych
• zagospodarowanie placu za Biedronką
• ogólnodostępne lodowisko
• bezpłatna nauka pływania dla dzieci na basenie domu kultury w Przecławiu
• zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w domu kultury
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów

 

11 TrzebinskaDorota Trzebińska – okręg wyborczy nr 11

Ma 58 lat, wykształcenie wyższe. Syn Mario, absolwent fizjoterapii na PUM. W gminie Kołbaskowo mieszka od 43 lat. Od wielu lat zaangażowana w działalność społeczną. Przez dwie kadencje była sołtysem Przecławia, wydawała i redagowała gazetę „Puls Przecławia”, organizowała festyny dla dzieci w przecławskiej szkole. Inicjatorka pierwszych bezpłatnych badań mammograficznych, które obecnie organizowane są przez gminę kilka razy w roku. Członkini stowarzyszenia Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo, zaangażowana zwłaszcza w działania mające na celu szeroko zakrojoną profilaktykę prozdrowotną. W Radzie Gminy przewodniczyła Komisji Gospodarczej, zajmującej się sprawami zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i kierunków rozwoju gminy.

Jeśli powtórnie obdarzą ją Państwo zaufaniem, zamierza zrealizować między innymi poniższe cele:

• budowa drogi łączącej Przecław z nowym przebiegiem DK13, omijającej skrzyżowanie przy zjeździe do Rajkowa
• budowa ścieżki rowerowej Przecław-Karwowo
• wytyczenie ścieżki rowerowej na brakującym odcinku od Biedronki do stacji Bobryk
• rozwiązanie problemu dojazdu do terenów ogródków działkowych
• budowa miejsc parkingowych
• ogólnodostępne lodowisko
• bezpłatna nauka pływania dla dzieci na basenie domu kultury w Przecławiu
• zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w domu kultury
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów

 

12 SzczuplakZbigniew Szczuplak – okręg wyborczy nr 12

Ma 57 lat, wykształcenie średnie. Żonaty, dwóch dorosłych synów. W Warzymicach mieszka od urodzenia. Prowadzi z żoną gospodarstwo rolne. Przez trzy kadencje był sołtysem miejscowości. Od czterech lat przewodniczy obradom Rady Gminy Kołbaskowo.

Cele do zrealizowania to między innymi:

• poszerzenie „Alei Śliwkowej”, umożliwiające swobodny i bezpieczny ruch pojazdów
• budowa drogi łączącej Przecław z nowym przebiegiem DK13, omijającej skrzyżowanie przy zjeździe do Rajkowa
• postawienie wiat przystankowych przy osiedlach: Różane i Tęczowe Ogrody
• wytyczenie ścieżki rowerowej na brakującym odcinku od Biedronki do stacji Bobryk
• program wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania
• budowa ścieżki rowerowej Przecław-Karwowo
• bezpłatna nauka pływania dla dzieci na basenie domu kultury w Przecławiu
• zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w domu kultury w Przecławiu
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów
• zagospodarowanie terenu pokościelnego w Warzymicach

 

13 PrzewozniakKrzysztof Przewoźniak – okręg wyborczy nr 13

Ma 27 lat, wykształcenie wyższe – inżynier mechatroniki. Żonaty, żona Ania jest politologiem. Mieszka w Warzymicach od 1999 roku. Najpierw z rodzicami na warzymickich Kresach, od trzech lat żoną na osiedlu Tęczowe Ogrody. Pracuje w międzynarodowej firmie, gdzie zajmuje się m.in.: projektowaniem i drukowaniem prototypów 3D elementów do transportu części samochodowych. Pasjonat nowych technologii i orędownik postępu technologicznego. Wierny kibic Pogoni Szczecin. Były zawodnik tego klubu w kategorii juniorów, oraz Victorii Przecław


Cele do zrealizowania to między innymi:

• poszerzenie „Alei Śliwkowej”, umożliwiające swobodny i bezpieczny ruch pojazdów
• budowa drogi łączącej Przecław z nowym przebiegiem DK13, omijającej skrzyżowanie przy zjeździe do Rajkowa
• postawienie wiat przystankowych przy osiedlach: Różane i Tęczowe Ogrody
• wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Przecławiu na brakującym odcinku od Biedronki do stacji Bobryk
• budowa ścieżki rowerowej Przecław-Karwowo
• ogólnodostępne lodowisko
• bezpłatna nauka pływania dla dzieci na basenie domu kultury w Przecławiu
• zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w domu kultury
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów

 

14 MalowieckiGrzegorz Małowiecki – okręg wyborczy nr 14
Ma 46 lat. W Przecławiu mieszka piętnaście lat. Żonaty, troje dzieci: Alicja, Bartosz i Kuba. Z zawodu masażysta. Pracuje w szpitalu rehabilitacyjnym im. Św. Boromeusza. w Szczecinie. Działa społecznie w Zachodniopomorskiej Sekcji Masażystów i Fizjoterapeutów przy PZN w Szczecinie. W przeszłości zajmował się organizowaniem szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe niewidomych i słabowidzących masażystów. Jest współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej, do zadań której należy pomoc w zatrudnieniu i tworzeniu miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Przez ostatnie cztery lata radny Rady Gminy Kołbaskowo. Startował do wyborów z ramienia Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo.

Cele do zrealizowania to między innymi:
• poszerzenie „Alei Śliwkowej”, umożliwiające swobodny i bezpieczny ruch pojazdów
• budowa drogi łączącej Przecław z nowym przebiegiem DK13, omijającej skrzyżowanie przy zjeździe do Rajkowa
• postawienie wiat przystankowych przy osiedlach: Różane i Tęczowe Ogrody
• budowa ścieżki rowerowej Przecław-Karwowo
• wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Przecławiu
• ogólnodostępne lodowisko
• bezpłatna nauka pływania dla dzieci na basenie domu kultury w Przecławiu
• zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w domu kultury
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów


 

15 JacynaMonika Jacyna – okręg wyborczy nr 15

Ma 43 lata, mężatka, dwoje dzieci – Marek 11 lat i Julia 6. Absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, stypendystka projektu Sokrates na Uniwersytecie w Antwerpii. Pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego. Przez ostatnie cztery lata, sprawowała mandat radnej Rady Gminy Kołbaskowo. Startowała do wyborów z ramienia Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo.

Cele do zrealizowania to między innymi:

• poszerzenie „Alei Śliwkowej”, umożliwiające swobodny i bezpieczny ruch pojazdów
• budowa drogi łączącej Przecław z nowym przebiegiem DK13, omijającej skrzyżowanie przy zjeździe do Rajkowa
• postawienie wiat przystankowych przy osiedlach: Różane i Tęczowe Ogrody
• wytyczenie ścieżki rowerowej na brakującym odcinku od Biedronki do stacji Bobryk
• budowa ścieżki rowerowej Przecław-Karwowo
• bezpłatna nauka pływania dla dzieci na basenie domu kultury w Przecławiu
• zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w domu kultury
• bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów