logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

wybory, kalendarz, okręgi, komitety

wybory200x150 Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 listopada 2010. W Gminie Kołbaskowo, jak pokazują ostatnie lata - frekwencja w tych wyborach jest najniższa (49% w 2006r). Większym zainteresowaniem cieszyły się wybory prezydenckie (52% w 2010r) i parlamentarne (55% w 2007r). A powinno być odwrotnie. Nasze życie toczy się na poziomie lokalnym, a przedstawiciele, których wybierzemy do Rady Gminy i Powiatu będą podejmować strategiczne decyzje dla naszego regionu - dla naszej małej ojczyzny - Gminy. Decyzje, od których zależeć będzie jakość naszego życia.

Są to ostatnie lata, w których jeszcze sięgnąć będzie można po środki unijne. Potrzeba nam mądrych i doświadczonych przedstawicieli, którzy będą w stanie zmienić wizerunek Gminy. Wiele jest jeszcze do zrobienia. Mało jest mieszkańców zadowolonych z dotychczasowych działań naszych przedstawicieli. Wybierzmy więc mądrze, pójdźmy oddać głos, by potem nie narzekać, że nic się nie zmienia i nie mamy przedstawicieli, od których egzekwować możemy ich przedwyborcze obietnice. Tak stanie się wtedy, gdy pozostaniemy w domu i nie pójdziemy na wybory.
W Przecławiu i Warzymicach przybywa nowych osiedli, mieszka tu obecnie 60% mieszkańców całej Gminy Kołbaskowo  - znajdzie to  swoje odzwierciedlenie w ilości radnych. W kadencji 2006-2010 mieliśmy ich 8 (na 15) - a w nowej kadencji będzie ich 9. Od nich więc, tak naprawdę zależy - to jaka drogą pójdziemy.
Nawet jeśli tylko mieszkamy w Przecławiu i Warzymicach, a pracujemy w Szczecinie - miejmy świadomość, że z racji naszego zameldowania, spora część podatku PIT przekazana zostanie  do budżetu Gminy Kołbaskowo. To czy powstaną nowe inwestycje w naszym regionie nie decyduje układ w Sejmie czy gospodarz w Pałacu Prezydenckim. Dlatego walczmy o wysoką frekwencję w wyborach, namówmy sąsiadów i znajomych aby poszli dom urn i pokażmy że sprawy naszej małej ojczyzny interesują nas najbardziej.
Pamiętajmy, że tak naprawdę teraz WSZYSTKO zależy od nas. Od naszego rozsądku, mądrości i racjonalnej oceny tych,którzy dotychczas działali - bądź nie - w naszym dobrze pojętym interesie. Więc nie pozostawajmy tego dnia w domu. Wybierzmy WSZYSCY naszą przyszłość.

Poniżej przedstawiać będziemy aktualne informacje na temat wyborów (proszę tu zaglądać od czasu do czasu) pojawią się niedługo nazwiska kandydatów na radnych do Rady Powiatu i Gminy oraz kandydaci na Wójta. Na czas kampani wyborczej portal Przeclaw24.pl - nie będzie przyjmował żadnych reklam wyborczych, wszystkie posty dotyczące wyborów muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, w trakcie ciszy wyborczej forum i komentarze będą wyłączone.Aby zgłosić kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta, trzeba złożyć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin minął w poniedziałek 4 października o 15.30. Komisarz wyborczy ma na rejestrację komitetów trzy dni. Partie swoje komitety zgłaszały w Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Lokalne komitety, które zamierzają walczyć o władzę tylko na ograniczonym terytorium, np. w jednej gminie - u komisarzy wyborczych.

Lista komitetów zaresestrowanych z Gminy Kołbaskowo.

Nazwa komitetu Pełnomocnik wyborczy Siedziba komitetu wyborczego
KWW DARIUSZ STEFEK Henryk Nikodem Szelągiewicz 72-005, Warzymice 15B
KWW WARZYMICE 2010 Stanisława Szczuplak 72-005, Warzymice 19
KWW KLUB PRZYJACIÓŁ GM. KOŁBASKOWO Wojciech Hancewicz 72-001, Siadło Górne 33D
KWW DARIUSZA ŚWIĄTKA Marek Jacek Gadyński 72-005, Będargowo 17c
KWW IZABELI WESOŁOWSKIEJ - KOŚMIDER Piotr Wiesław Szankowski Al. Kasztanowa 15, 72-005, Przecław
KWW DOROTY KRZYWICKIEJ Anna Aldona Krokoszyńska Siadło Dolne 1, 72-001, Kołbaskowo
KWW HENRYKA JABŁOŃSKIEGO Dariusz Artur Bożek 72-005, Będargowo 28A

Okręgi wyborcze, granice oraz ilość radnych wybieranych dla danego okręgu.

Numer okręgu Granice okręgu Liczba radnych

1

Sołectwa: Kamieniec, Kołbaskowo (miejscowości: Kołbaskowo, Rosówek)
Smolęcin Moczyły (miejscowości: Moczyły, Kamionki), Pargowo

2

2 Sołectwa: Kurów, Siadło Dolne, Siadło Górne 1
3 Sołectwa: Barnisław (miejscowości: Barnisław, Warnik) Będargowo, Karwowo 1
4 Sołectwa: Bobolin, Stobno 1

5

Sołectwa: część sołectwa Przecław (miejscowości: Przecław do numeru 60,
Przecław Aleja Kasztanowa, Smętowice) Ustowo

4

6 Sołectwa: część sołectwa Przecław (Przecław od numeru 61 do końca) 2
7 Sołectwo: Ostoja (miejscowości: Ostoja, Przylep, Rajkowo) 1
8 Sołectwo: Warzymice 3


Kalendarz wyborów samorządowych 2010.

- 2 października 2010 - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej
- 4 października 2010 - składanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
- 4 października 2010 - zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
- 7 października 2010 - powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
- 22 października 2010 - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych
- 27 października 2010 - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
- 27 października 2010 - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
- 29 października 2010 - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
- 31 października 2010 - przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
- 31 października 2010 - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
- 6 listopada 2010 - rozplakatowanie obwieszczeń właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
- 6 listopada 2010 - rozplakatowanie obwieszczeń gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
- 6 listopada 2010 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
- 7 listopada 2010 - powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych, - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
- 11 listopada 2010 - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
- 16 listopada 2010 - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
- 19 listopada 2010, godz. 24:00 - koniec kampanii wyborczej, początek ciszy wyborczej
- 20 listopada 2010 - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
- 21 listopada 2010 - głosowanie
- 5 grudnia 2010 - II tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Pin It