logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Przyjdź i wybierz sołtysa Przecławia i Warzymic

wybory-soltysaW dniu 16 marca 2011 roku o godzinie 19:00 w Świetlicy TPD - Centrum Kształcenia na Wsi (obok dawnego MexMarketu) odbędą się wybory na sołtysa Przecławia. A 15 kwietnia o 17:00 na placu zabaw w Warzymicach będziemy głosować na sołtysa Warzymic. Uprawnieni są do głosowania wszyscy mieszkańcy wsi, prosimy zabrać ze sobą dowody osobiste.

 

 

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad.
2.  Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej:

1. wybory sołtysa:
    a/ zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
    b/ przeprowadzenie głosowania tajnego,
    c/ ustalenie wyników głosowania
    d/ sporządzenie protokołu o wynikach głosowania
    e/ ogłoszenie wyników wyborów
2. wybory rady sołeckiej:
    a/ zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej,
    b/ przeprowadzenie głosowania tajnego,
    c/ ustalenie wyników głosowania
    d/ sporządzenie protokołu o wynikach głosowania
    e/ ogłoszenie wyników wyborów
5. Wolne wnioski.

Czym zajmuje się sołtys
- reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
- zwołuje i organizuje zebranie wiejskie,
- realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców,
- w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
- uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania,
- zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Pozostaje mieć nadzieję że mieszkańcy staną na na wysokości zadania i udowodnią wysoką frekwencją że los naszych miejscowości nie jest im obcy.

 


Pin It