logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Przyjdź i wybierz nowego sołtysa

WyborySoltysaPrzeclawiaW najbliższą środę 7 września o godzinie 18:00 w Zespole Szkół w Przecławiu odbędzie się zebranie wiejskie na którym wybierzemy sołtysa Przecławia. Spotkanie odbędzie się na I piętrze w sali 228. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i jednocześnie prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

W zarządzeniu 95/2011 Wójta Gminy Kołbaskowo Małgorzaty Schwarz z dnia 1 września 2011 r podano następujący porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa:
5. Wybory sołtysa:
a/ zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
b/ przeprowadzenie głosowania tajnego,
c/ ustalenie wyników głosowania
d/ sporządzenie protokołu o wynikach głosowania
e/ ogłoszenie wyników wyborów
6. Wolne wnioski.