logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

Wicewójt Małgorzata Schwarz odwołana !

schwarz200x150

Otrzymaliśmy informacje, że Wójt Gminy Kołbaskowo - Józef Żukowski odwołał ze stanowiska swojego zastępcę p. Małgorzatę Schwarz. Dymisję wręczył 19 Lipca - zaraz po jej powrocie z wyjazdu służbowego.

 

 

 

 

W Urzędzie Gminy tej dymisji nie potwierdzono, otrzymaliśmy jedynie informację, że Pani Wicewójt jest na urlopie. Wójt może powoływać i odwoływać swoich zastępców w każdej chwili, bez konieczności konsultacji i tłumaczenia powodów.

W rozmowie z naszym portalem p. Małgorzata potwierdziła, że decyzję otrzymała 19 Lipca o godz 12:30, przyczyn jej odwołania nie podano. Oczywista była jej różnica zdań w wielu kwestiach dotyczących planowania przestrzennego. Rozbieżności w sprawie odrolnienia części terenów Gminy, głośna sprawa braku poparcia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach geodezyjnych Smolecin i Karwowo.

Dla konieczności uchwalenia wcześniej odrzuconych uchwał przez radnych  - Przewodniczący zwołał Nadzwyczajną Sesję w trakcie wakacji samorządowych, mimo braku jej obecności oraz radnych z Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo na sesji - doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy mieszkańcami a Wójtem i Przewodniczącym. W obecności licznych mediów oraz mieszkańców część radnych nie wytrzymała napięcia i zagłosowała przeciwko wójtowi, Przewodniczący Edward Sroka przestał panować nad przebiegiem sesji i publicznością.

P. Małgorzata Schwarz została powołana na stanowisko wicewójta w lutym 2007, jest gminnym ekspertem ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Do dnia dymisji pracowała nad wieloma projektami, których realizacja jest obecnie zagrożona. To m.in :

- "Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo- w polsko-niemieckim obszarze rozwoju Odra-Nysa". 5 sierpnia br. ma być rozstrzygnięty przetarg i wtedy będzie podpisana umowa z Interregiem IVa,

- Ścieżka rowerowa Pargowo-granica państwa-szlak niemiecki Odra-Nysa w ramach  Transgranicznego Planu Działania pod nazwą "Ponadgraniczne połączenia"

- Projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego budowy ścieżki rowerowej: "Szlak Orła Bielika" od miejscowości Siadło Dolne przez Moczyły-Kamieniec do Pargowa - łączący się ze ścieżką rowerową Pargowo-granica państwa

- Remont remizy strażackiej OSP w Kołbaskowie w ramach RPO działanie 4.5.2 "Zapobieganie zagrożeniom".

- Budowa gimnazjum - projekt, który uzyskał dofinansowanie kwotą  2,726.336 zł

- "Wiejskie, medyczne centrum  opieki w Passow i Przecławiu "- Remont przychodni lekarskiej w Przecławiu" z programu Interreg VIa i "System

- Złożono także projekt przez gminę budowy ECM (Euroregionalnego Centrum Młodzieży-również do Interregu ), gdzie zaplanowana jest w projekcie budowa stołówki i świetlicy przy szkole w Przecławiu.


Aktualnych projektów jest bardzo wiele - przedstawimy je w osobnych artykułach.