logo gif 10lat

Open menu

magnolia 2021

 reklama

Warzymice - Klein Reinkendorf

KleineReinkendolf200x150Pierwsze wzmianki źródłowe o Warzymicach datowane są na rok 1220. Kolejne źródła, z  1243 roku, dotyczą nadania klasztorowi cysterek w Szczecinie 4 włók ziemi w Warzymicach. Prawie sto lat później książę Otto I przekazał wieś kapitule kościoła mariackiego w Szczecinie.

 

 

 

W roku 1844 w Warzymicach mieszkało 243 mieszkańców. W 9 pełnorolnych gospodarstwach hodowano: 410 owiec, 87 sztuk bydła rasy oldenburskiej, 68 świń, 38 koni i 24 kozy. Ważną datą w historii Warzymic był 15 października 1939 roku. Wtedy to miejscowość  została włączona do Szczecina. W tym czasie we wsi mieszkało 312 osób.

Podczas działań wojennych Warzymice nie poniosły poważniejszych strat w zabudowie. Uszkodzony został jedynie XIII wieczny kościół, który niedługo potem rozebrano. Po wyzwoleniu we wsi osiedliła się na stałe grupa  żołnierzy Armii Krajowej: Adolf Siergiej, Wacław Chojnicki, Adolf Dyśko, Jan Bratkowski, Władysław i Michał Adamowicze, Józef Bitel, Jan Danilewicz, Florian Wasiuk, Alfons Kachnowicz, Władysław Diojlido, Józef Szczygielski i Lucjan Ambroziak.

Nowi mieszkańcy zmienili niemiecką nazwę wsi: Klein Reinkendorf na polską: Akowo. Niestety, ówczesne władze nie wyszły naprzeciw woli osadników. W 1950 roku, decyzją Gminnej Rady Narodowej uchwalono nową, obowiązującą nazwę: Warzymice.

W 1998 roku wieś zamieszkiwało 230 osób. To moment, w którym rozpoczęły się najbardziej znaczące, trwające do dziś przemiany. Na terenach w pobliżu drogi krajowej nr 13, między Szczecinem a Przecławiem, zaczęto budować nowoczesne, wielorodzinne osiedle mieszkaniowe: Kresy I. W dalszej kolejności powstawały: Kresy II, Bursztynowe (2003), Promyk, Różane (2006/2007), Tęczowe oraz Tęczowe Ogrody.

Dziś w Warzymicach mieszka 1931 mieszkańców.

Źródło: Marek Łuczak, Historia i zabytki Gminy Kołbaskowo, Szczecin 2010

 

Pin It