logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Problemy finansowe OSP Smolęcin.

OSP Smolecin9 kwietnia, zaraz po ogłoszeniu wyniku wyborów samorządowych, OSP Smolęcin wycofała się z podziału bojowego. Informację tę przekazała Prezes Aneta Piotrowska za pośrednictwem mediów społecznościowych. Decyzję tłumaczyła trudną sytuacją finansową jednostki oraz koniecznością uregulowania zaległych płatności za prąd, które sięgały kwoty 23 tysięcy złotych.

 

 

 

Dlaczego nie zajmujecie się sprawą sytuacji w straży pożarnej w Smolęcinie, bo właśnie zamykają jednostkę - pyta jeden z czytelników. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której tylko OSP Kołbaskowo będzie jeździć do pożarów w naszej gminie. Gmina ma z OSP Smolęcin konflikt od lat. Obawiam się, że całość ma wyłącznie polityczny charakter związany z przegranymi wyborami i na tych przepychankach stracą tylko mieszkańcy.

Warto jednak częściowo skorygować wypowiedź czytelnika, ponieważ do pożarów, zagrożeń i innych interwencji, przyjeżdżają do nas także jednostki z sąsiednich samorządów - z Polic, Szczecina i Dobrej.

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

 

Na ostatniej sesji Rady Gminy przedstawiono niepokojący raport o stanie bezpieczeństwa gminy autorstwa Komendanta PSP w Policach w którym czytamy, że "Istniejący stan ocenia się jako niezadowalający i niezapewniający obecnych standardów bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy. Dynamiczny rozwój gminy Kołbaskowo (zwiększony ruch komunikacyjny związany z bliskością autostrady A6, drogą S3, powstające duże osiedla mieszkaniowe, nowe obiekty magazynowe i produkcyjne, a także nadchodząca budowa zachodniej obwodnicy Szczecina) istotnie wpływa na dalszy wzrost zagrożeń."

Jednocześnie Komendant sugeruje że "w każdej gminie powinny funkcjonować, co najmniej dwie jednostki włączone w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Gmina Kołbaskowo jako jedyna w powiecie polickim dysponuje tylko jedną systemową jednostką ochotniczej straży pożarnej, tj.: OSP Kołbaskowo. Mając na względzie zapewnienie mieszkańcom gminy właściwego stanu bezpieczeństwa wskazane jest podjęcie działań zmierzających do włączenia jednostki OSP Smolęcin w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego."

  reklama

Hair-House

 

W celu zrozumienia przyczyn kłopotów finansowych i sytuacji w OSP Smolęcin, skontaktowaliśmy się zarówno z gminą Kołbaskowo, jak i z szefową OSP Smolęcin. Dotychczas otrzymaliśmy jedynie częściowe wyjaśnienia.

Główną przyczyną podjęcia, przez Zarząd OSP Smolęcin decyzji dotyczącej wstrzymania działań ratowniczych są zaniechania i brak możliwości merytorycznej współpracy z Wójt Gminy Kołbaskowo i Radą Gminy Kołbaskowo - informuje Prezes OSP Smolęcin Aneta Piotrowska. Sytuacja trwa od lat, a prezentowana postawa uniemożliwia współpracę choćby w podstawowym zakresie, nie tylko nie pozwala a wykorzystanie potencjału OSP Smolęcin, ale prowadzi do konsekwentnego pogarszania sytuacji Stowarzyszenia.

Jednocześnie Prezes Piotrowska, pomimo naszych zapytań, nie podaje przyczyn powstania tak dużego zobowiązania wobec dostawcy energii. Bo suma do zapłaty jest bardzo wysoka. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że kwota 23 tys zł to skumulowane i niepłacone zużycie prądu z prawie dwóch i pół roku.

  reklama

WolneSlowa GIF

 

Podczas ostatniej sesji pracownik gminy Kołbaskowo Podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej Tomasz Diedtrich, zajmujący się m.in. rozliczaniem dotacji gminnych dla jednostek OSP poinformował, że od dłuższego czasu istnieje problem z rozliczeniem dotacji gminnej dla OSP Smolęcin. A każda kwartalna część dotacji musi byś wydana zgodnie z prznaczeniem i rzetelnie rozliczona w terminie. W przypadku Smolęcina opóźnienia są wieloumiesięczne. Dla porównania OSP Kołbaskowo rozlicza się prawidłowo i na czas.

Podinspektor zasugerował także, że gmina nie oszczędza na strażakach i wyliczył, że w gminie Kołbaskowo ekwiwalent pieniężny za działalność strażacką wynosi 40 zł za godzinę akcji oraz 20 zł za godzinę ćwiczeń dla każdego strażaka i jest najwyższy w całym powiecie.

 reklama

Magnolia Montessori Przecław Przedszkole Żłobek

 

Gmina Kołbaskowo podjęła kroki mające na celu poprawę sytuacji, m.in. złożono wniosek o dofinansowanie zakupu nowego wozu bojowego dla OSP Smolęcin. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy pojazd mógłby być gotowy do użytku pod koniec roku.

Na dzień zamknięcia artykułu, nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Urzędu Gminy Kołbaskowo. Jeśli taka zostanie dostarczona, zostanie ona dodana do artykułu.

 fot. OSP Smolecin