logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Wyniki zbiorcze WHR z Białej Soboty

 

whr-biala-sobotaW badaniach WHR/BMI w ramach Białej Soboty która odbyła się 2 Października, wzięło udział 56 osób, w tym 45 kobiet i 11 mężczyzn. Chętnym zmierzono wzrost, obwód pasa oraz bioder (które posłużyły do wyliczenia wskaźnika WHR - mówi on o miejscu gromadzenia się tkanki tłuszczowej, a jego podwyższona wartość sugeruje zwiększone predyspozycje do rozwoju zespołu polimetabolicznego, do którego zaliczamy choroby takie jak: cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie i choroby serca). Dokonano także analizy składu ciała (czyli szczegółowego określenia zawartości poszczególnych składników ciała takich jak tkanka tłuszczowa, masa mięśni, kości oraz zawartość wody). Możliwy był także pomiar wieku metabolicznego, który wskazuje na tempo starzenia się komórek naszego ciała (aż u 40% badanych był wyższy niż ich wiek rzeczywisty).

Analiza wyników uzyskanych podczas badań pozwoliła na wysunięcie mało optymistycznych  wniosków. Aż 31% badanych miało zbyt dużą zawartość tkanki tłuszczowej (w tym 25%  ogólnej liczny kobiet oraz ponad połowa ? 55% mężczyzn). Podstawowy wskaźnik stanu odżywienia (BMI) wskazywał na nadwagę u 25,5% badanych (w tym 20,5% kobiet i 45,5% mężczyzn), natomiast na otyłość u 7,3% badanych (w tym 9% kobiet).  Wskaźnik WHR informujący o ryzyku pojawienia się zespołu polimetabolicznego (czyli rozwoju chorób: cukrzycy, miażdżycy oraz nadciśnienia) był podwyższony u 37,5% badanych (w tym 44% kobiet i 9% mężczyzn).
Prawidłową wartość badanych wskaźników stanu odżywienia zaobserwowano jedynie u 12 Pań (26,67%) oraz 3 Panów (27,27%), co nasuwa wniosek, że aż 73,22% badanych osób posiada nieprawidłowy stan odżywienia.

Poniżej tabela ze szczegółowym zestawieniem wyników badań.

Wskaźnik

BMI

WHR

Obwód pasa

Zawartość tkanki tłuszczowej

NIEDOWAGA

5

0

0

3

% ogólnej liczby badanych

9,09%

-

-

5,46%

W tym kobiety:

5

 

 

3

% wśród kobiet

11,36%

 

 

6,82%

W tym mężczyźni

0

 

 

0

% wśród mężczyzn

-

 

 

-

NORMA

32

35

31

35

%

58,18%

62,5%

55,36%

63,64%

W tym kobiety:

26

25

24

30

%

59%

55,56%

53,3%

68,18%

W tym mężczyźni

6

10

7

5

%

54,55%

90,9%

63,6%

45,45%

NADWAGA

14

21

9

8

 

25,45%

37,5%

16,07%

14,56%

W tym kobiety:

9

20

7

6

 

20,45%

44,4%

15,56%

13,64%

W tym mężczyźni

5

1

2

2

 

45,45%

9,09%

18,2%

18,2%

OTYŁOŚĆ

4

0

16

9

 

7,27%

-

28,57%

16,36%

W tym kobiety:

4

 

14

5

 

9,1%

 

31,1%

11,36%

W tym mężczyźni

0

 

2

4

 

-

 

18,2%

36,36%

Wiek metaboliczny

ZGODNY Z WIEKIEM RZECZYWISTYM

1

 

2,33%

W tym kobiety:

1

 

2,78%

W tym mężczyźni

0

 

-

NIŻSZY NIŻ WIEK RZECZYWISTY

25

 

58,14%

W tym kobiety:

21

 

58,33%

W tym mężczyźni

4

 

57,14%

WYŻSZY NIŻ WIEK RZECZYWISTY

17

 

39,53%

W tym kobiety:

14

 

38,88%

W tym mężczyźni

3

 

42,86%

 


L.p    Wskaźnik    BMI    WHR    Obwód pasa    Zawartość tkanki tłuszczowej
    NIEDOWAGA     5    0    0    3
    % ogólnej liczby badanych    9,09%    -    -    5,46%
    W tym kobiety:    5            3
    % wśród kobiet    11,36%            6,82%
    W tym mężczyźni     0            0
    % wśród mężczyzn    -            -
    NORMA     32    35    31    35
    %    58,18%    62,5%    55,36%    63,64%
    W tym kobiety:    26    25    24    30
    %    59%    55,56%    53,3%    68,18%
    W tym mężczyźni    6    10    7    5
    %    54,55%    90,9%    63,6%    45,45%
    NADWAGA    14    21    9    8
        25,45%    37,5%    16,07%    14,56%
    W tym kobiety:    9    20    7    6
        20,45%    44,4%    15,56%    13,64%
    W tym mężczyźni    5    1    2    2
        45,45%    9,09%    18,2%    18,2%
    OTYŁOŚĆ    4    0    16    9
        7,27%    -    28,57%    16,36%
    W tym kobiety:    4        14    5
        9,1%        31,1%    11,36%
    W tym mężczyźni    0        2    4
        -        18,2%    36,36%
                    
    WIEK METABOLICZNY                
    ZGODNY Z WIEKIEM RZECZYWISTYM    1            
        2,33%            
    W tym kobiety:    1            
        2,78%            
    W tym mężczyźni    0            
        -            
    NIŻSZY NIŻ WIEK RZECZYWISTY    25            
        58,14%            
    W tym kobiety:    21            
        58,33%            
    W tym mężczyźni    4            
        57,14%            
    WYŻSZY NIŻ WIEK RZECZYWISTY    17            
        39,53%            
    W tym kobiety:    14            
        38,88%            
    W tym mężczyźni    3            
        42,86%            

Pin It