logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Wysokie opłaty dobijają przecławskie przychodnie.

Przychodnia SalusTo nie był dobry pierwszy kwartał 2022 dla dwóch przychodni w Przecławiu. Wraz z typowymi opłatami za wynajem pomnieszczeń otrzymały one także gigantyczne rachunki za zużycie gazu. Po doliczeniu opłat za energię, w tym miesiącu do zapłaty mają od 15 tys zł do 19 tys zł. Wprawdzie jest to skomasowany rachunek z kilku miesięcy, ale kwota jest tak duża, że jedna z przychodni zażądała natychmiastowego odcięcia od ogrzewania gazem.

 

 

Wprawdzie koszty energii także poszły mocno do góry w ostatnich miesiącach, ale cena za gaz jest wręcz astronomiczna. Rachunki za energię zostały naliczone według stawek komercyjnych i nie objęła obniżka, jaką dostali mikroprzedsiębiorcy - przyznają najemcy.

Zwykle płaciliśmy czynszu około 2300zł - mówi lek. Sylwia Napiontek-Balińska z przychodni "Salus". A teraz mam do zapłaty w tym miesiącu 15 tysięcy złotych za czynsz, gaz i prąd, rachunek przyszedł całościowo. Zużycie było duże, mamy od 23 lat stary piec, nieefektywny. Gmina nie przeprowadziła tu żadnej inwestycji. Zaporoponowałam ogrzewanie solarne i odcięcie mnie od gazu.

  reklama

Fruktolinka

 

Jednak sytuacja przecławskich przychodni jest dość skomplikowana. Funkcjonują w pomieszczeniach, które wynajmowane są od gminy. Mury i instalacje należą do spółdzielni mieszkaniowej. Dach także. Przy takiej inwestycji, tym bardziej z dofinansowania, trzeba zgodnego działania obu właścicieli oraz wszystkich najemców. Jednak przychodnie na obecną chwilę są w dużej niepewności co do dalszych opłat za energię i dalszego egzystowania.

Ja już aktywnie poszukuję nowej pracy, mam rodzinę na utrzymaniu, pracuję po dwanaście godzin - mówi S. Balińska. Biedniejsze gminy oferują lepsze warunki, nawet bezpłatne mieszkania i bezpłatny wynajem przychodni. Jestem dobrym lekarzem. To nie jest prywatna przychodnia tylko publiczna, my nawet leczymy osoby bez ubezpieczenia, jeśli zajdzie się taka sytuacja. Gdybym miała prywatną przychodnię to bym poprostu podniosła cennik i już.

  reklama

Hair-House

Nowe umowy najmu lokalu od gminy, ze zmienionymi warunkami były podpisywane w lipcu - mówi Aneta Żulińska z Akademii Zdrowia. Nas nikt nie zmuszał siłą do podpisania umowy o takiej treści. Byliśmy w pełni świadomi nowych warunków które były dla nas o wiele mniej korzystne ale w takiej formie je zaakceptowaliśmy bo nie mieliśmy innego wyjścia.Powodem delikatnego zgrzytu jest to, że rachunek za prąd i gaz za okres od lipca do grudnia w wysokości 18500zł dostaliśmy skumulowany dopiero w marcu. Wiemy że to suma za okres z 6 miesięcy ale jest to jednak kwota która zostawia wyrwę w budżecie a w kwietniu przyszedł już kolejny rachunek w wysokości 4000zł za sam gaz od grudnia do lutego. Tylko za czynsz płacimy 3400zł. Opłaty eksploatacyjne rosną z miesiąca na miesiąc. Inflacja wynosi już 11%. Zatrudniamy 10 osób i nasi pracownicy dostali podwyżki a niestety NFZ nie jest skłonny do wyrównujących podwyżek kontraktów. My przychody z NFZ mamy podobne jak rok temu a wydatki drastycznie wyższe niż w zeszłym roku. Prawdą jest to że system ocieplania przychodni jest wspólny, wiekowy i nieefektywny. Akademia Zdrowia znajduje się najdalej od pieca i przy włączonych grzejnikach w innych przychodniach dla nas już nie starcza ciepła i jest to opinia specjalisty który badał przyczynę tak niskiej temperatury u nas. Mimo to za ogrzewanie płacimy najwięcej, jako że nasza przychodnia ma największa powierzchnię, mierzoną niestety razem z piwnicami których inne przychodnie nie posiadają. Rozwiązaniem byłby nowy system ogrzewania z osobnymi miernikami zużycia. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym ochrony zdrowia, należy do zadań własnych gminy, dlatego w tym zakresie liczymy na pomocną dłoń ze strony władz gminy. - dodaje na koniec A. Żulińska 

O wyjaśnienia poprosiliśmy też gminę Kołbaskowo.

"Lokal położony w budynku Przecław 58A jest własnością Gminy Kołbaskowo. Zarządcą budynku Przecław 58 jest SM. Przecław – Zielone Pole, zarządcą lokalu jest Urząd Gminy - informuje Janusz Kwidziński sekretarz gminy. Opłaty eksploatacyjne dla lokalu (w tym woda, ścieki, odpady, eksploatacja itp.), nalicza SM. Przecław – Zielone Pole. Czynsz najmu za zajmowane pomieszczenia w lokalu (obejmujący opłatę eksploatacyjną za lokal) liczony jest według stawki wynikającej z Zarządzenia nr 47/2021 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19.04.2021 r. w sprawie minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za pomieszczenia, lokale i budynki użytkowe, stanowiące własność Gminy Kołbaskowo, tj. 16 zł/ 1 m2 pomieszczenia usługowego. Pomieszczenia w lokalu mieszczącego się w budynku Przecław 58A, zajmują:
Lek. Wojciech Żuliński – 173,98 m2
Lek. Sylwia Napiontek-Balińska - 114,20 m2
Lek. Iwona Tarnowska – 41,82 m2
Lek. Adam Skowron – 50,10 m2
Najemcy poza czynszem najmu ponoszą koszty zużycia energii elektrycznej oraz paliwa gazowego, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, tj.:
Lek. Wojciech Żuliński – 45% gaz, 50% prąd
Lek. Sylwia Napiontek-Balińska - 30% gaz, 35% prąd
Lek. Iwona Tarnowska – 10% gaz, 15% prąd
Lek. Adam Skowron – 15% gaz, prąd według wskazań licznika (osobny licznik)"

  reklama

Magnolia Przeclaw baner medium 22

 

W odpowiedzi na dalsze nasze zapytania dotyczące wystąpienia do PGNiG o naliczanie niższej taryfy na gaz oraz o możliwość zamontowania nowocześniejszego ogrzewania - otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:

"Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego z dnia 24.02.2022 r. dotyczące podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie w jakim zużywa paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń, zostało wysłane do PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 28.02.2022 r.

W związku z wystąpieniem najemcy lokalu położonego w m. Przecław 58A – Panią Sylwią Napiontek-Balińską w sprawie montażu instalacji solarnej, Urząd Gminy w dniu 11.04.2022 r. zwrócił się z prośbą do Zarządcy budynku o wyrażenie zgody na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Przecław 58 w ilości 50-60 szt.

Informuję również, że nie odbyły się rozmowy z najemcami na komisjach lub sesjach rady gminy dotyczące tego problemu opłat za media w przychodniach zdrowia w Przecławiu. W dniu 8 kwietnia 2022 r. do biura Rady Gminy Kołbaskowo wpłynęło pismo w sprawie odłączenia Przychodni Medycyny Rodzinnej „SALUS” od ogrzewania gazowego i ciepłej wody oraz o rozważenie możliwości modyfikacji systemu ogrzewania przychodni. Jest to jedyne jak do tej pory pismo w przedmiotowej sprawie" - dodaje na koniec J. Kwidziński

Do sprawy jeszcze powrócimy.