logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Niedługo wybory sołtysów. Gdzie i kiedy głosujemy?

glosowanie na soltysa Dziś, 11 marca, sołtysi i sołtyski w całym kraju obchodzą swoje święto. Dla nich to wyjątkowy dzień w roku, bo ich praca i zaangażowanie w działalność na rzecz swoich społeczności zostaje doceniona. Choć, oczywiście, doceniana powinna być każdego dnia. A za kilka dni kończy się ich kadencja i z pierwszymi dniami wiosny w całej gminie Kołbaskowo odbędą się wybory. Wybierać będziemy zarówno sołtysa, jak i członków kilkuosobowej rady sołeckiej.

 

 

Osoby wybierane na stanowisko sołtysa to bardzo często wieloletnimi mieszkańcy danej miejscowości. To oni najlepiej wiedzą, z czym boryka się dana wieś i jakie zmiany należałoby wprowadzić by żyło się lepiej. Sołtys, nie działa sam, ma swoją kilkuosobową radę sołecką, która wspólnie działa na rzecz lokalnej społeczności.

Czym zajmuje się sołtys?
- reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
- zwołuje i organizuje zebranie wiejskie,
- realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców,
- w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
- uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania,
- zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Pierwsze wybory już 20 marca w Moczyłach, ostatnie 29 marca w Siadle Górnym. Przecławskie i warzymickie głosowanie odbędą się we wtorek 26 marca. Czy obecni włodarze Wojciech Woźniak i Marek Stożyński powalczą o kolejną kadencję? Nie mamy pewności.

Uważam, że sołtysem, powinna być osoba, która chce ciężko pracować na rzecz całej społeczności - mówi Marek Stożyński, sołtys Warzymic. Powinna umieć przyjmować z pokorą całą falę krytyki, która na nią spada. Nie podjąłem jeszcze decyzji w sprawie dalszego kandydowania - mamy demokrację, niech 26 marca mieszkańcy zdecydują.

Zwyczajowy porządek zebrania sołeckiego jest następujący:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej:
   1. wybory sołtysa:
    a/ zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
    b/ przeprowadzenie głosowania tajnego,
    c/ ustalenie wyników głosowania
    d/ sporządzenie protokołu o wynikach głosowania
    e/ ogłoszenie wyników wyborów
   2. wybory rady sołeckiej:
    a/ zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej,
    b/ przeprowadzenie głosowania tajnego,
    c/ ustalenie wyników głosowania
    d/ sporządzenie protokołu o wynikach głosowania
    e/ ogłoszenie wyników wyborów
5. Zakończenie obrad.

Pozostaje mieć nadzieję że mieszkańcy staną na wysokości zadania i udowodnią wysoką frekwencją że los naszych miejscowości nie jest im obcy. Uprawnieni są do głosowania wszyscy mieszkańcy wsi, prosimy na wszelki wypadek zabrać ze sobą dowody osobiste.

Jak wygląda harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich w całej gminie?

Sołectwo Moczyły 20 marca 17:00 Świetlica w Moczyłach
Sołectwo Smolęcin 20 marca 17:00 Świetlica w Smolęcinie
Sołectwo Ustowo 20 marca 18:00 Zajazd "Ustowo" w Ustowie
Sołectwo Kołbaskowo 20 marca 19:00 Świetlica w Kołbaskowie
Sołectwo Ostoja 21 marca 17:00 Ośrodek Energii Odnawialnej w Ostoi
Sołectwo Kurów 21 marca 17:00 Świetlica w Kurowie
Sołectwo Karwowo 22 marca 17:00 Dom Samotnej Matki w Karwowie
Sołectwo Warnik 22 marca 17:00 Wiata na terenie rekreacyjnym w Warniku
Sołectwo Siadło Dolne 22 marca 17:00 Przystań Andrzejówka w Siadle Dolnym
Sołectwo Będargowo 25 marca 17:00 Świetlica w Będargowie
Sołectwo Bobolin 25 marca 17:00 Świetlica w Bobolinie
Sołectwo Przecław 26 marca 17:00 Gimnazjum w Przecławiu
Sołectwo Barnisław 26 marca 17:00 Świetlica w Barnisławiu
Sołectwo Stobno 26 marca 17:00 Świetlica w Stobnie
Sołectwo Warzymice 26 marca 19:15 Gimnazjum w Przecławiu
Sołectwo Pargowo 27 marca 17:00 Wiata na terenie rekreacyjnym w Pargowie
Sołectwo Kamieniec 27 marca 19:00 Świetlica w Kamieńcu
Sołectwo Siadło Górne 29 marca 17:00 Świetlica w Siadle Górnym

 

 

Pin It